Tin tức

Thông qua 5 đề án thăm dò khoáng sản 13/06/2011

0
Hội đồng Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng chủ trì vừa thông qua 5 đề án thăm dò khoáng sản tại các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang và Nghệ An.

Đó là đề án Thăm dò Wolfram khu vực Hội Kế, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) do Công ty CP Xây dựng - Khoáng sản - Du lịch Hà Nội đầu tư, Xí nghiệp Khai thác Thăm dò địa chất - Công ty Đo đạc & Khoáng sản làm tư vấn; đề án Thăm dò quặng sắt khu vực phía Đông Nam mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) do Công ty CP Khoáng sản Matexim Bắc Hà đầu tư, Xí nghiệp Khai thác, Thăm dò địa chất, Công ty Đo đạc & Khoáng sản thực hiện; Đề án Thăm dò quặng mangan khu vực Khuổi Lịch - Nà Bó - Nà Duộc, xã Giáp Trung và Yên Phú, huyện Bắc Mê (Hà Giang) do Công ty TNHH MTV, Tổng Công ty Đông Bắc đầu tư, CP Địa chất Khoáng sản Đông Á thực hiện; Đề án Thăm dò quặng sắt khu vực Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê (Hà Giang) do Công ty CP Khoáng sản Đông Bắc 1 đầu tư, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thực hiện; Đề án thăm dò đá hoa tại khu vực đồi Con trâu, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ an) do Công ty CP Khoáng sản Đông Á đầu tư, Công ty CP Tư vấn Tài nguyên & Môi trường VN thực hiện.


Toàn cảnh cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc khẳng định: Các đề án đều nằm trong khu vực đủ điều kiện thăm dò. Các tài liệu và kết quả thu thập đã mô tả khai quát đặc điểm địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò, đủ cơ sở đánh giá trữ lượng để cấp phép. Đề án thăm dò quặng mangan khu vực Khuổi Lịch - Nà Bó - Nà Duộc, huyện Bắc Mê và đề án thăm dò quặng sắt khu vực Thầu Lũng (Hà Giang) do đặc điểm địa chất phức tạp, cơ quan Tư vấn và Chủ đầu tư cần lưu ý cấu trúc địa hình có thể gây sạt lở, gây mất an toàn lao động; rà soát lại tọa độ trong diện tích thăm dò, công tác đo vẽ thống nhất phần cấu trúc và thành phần quặng, nghiên cứu kỹ mẫu công nghệ để tận thu khoáng sản.

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn