Tin tức

Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Tăng cường hợp tác quốc tế về điều tra khoáng sản biển 16/10/2012

0
Ngày 03/10/2012, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã làm việc với Tổng cục Địa chất & Khoảng sản về Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cùng làm việc có lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhất trí về cơ bản với Dự thảo và bổ sung một số từ ngữ, câu chữ để tổ soạn thảo hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.Ông Trần Văn Miến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa chất (Tổng cục ĐC & KS) trình bày Dự thảo Quyết định với những nội dung chính như:   Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các nội dung thực hiện quy hoạch. Nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch bao gồm: Công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về địa chất, KS giai đoạn đến năm 2015, giai đoạn 2015 - 2020, giai đoạn sau năm 2020 đến 2030. Đánh giá tiềm năng từng loại, từng nhóm KS, xác định vùng có  triển vọng về KS. Tăng cường năng lực KHCN công tác điều tra cơ bản địa chất về KS.

Giải pháp thực hiện Quy hoạch là hoàn thiện, đổi mới chính sách, cơ chế quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về KS phù hợp với Luật Ngân sách và tình hình thực tế; Ưu tiên HTQT đối với các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về KS các vùng biển của VN; Đổi mới hoàn thiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật điều tra cơ bản địa chất về KS; Tập trung đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp, thiết bị tiên tiến, hiện đại trong công tác điều tra cơ bản địa chất về KS; Thành lập các đề án có đủ cơ sở để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn