Tin tức

Hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 23/12/2013


Sáng 20/12 tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản”.
Mục đích của buổi hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm các địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg và các trao đổi góp phần hoàn hiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành.
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết ngày 29/3/ 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản. Đây là bước hoàn thiện cơ bản các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản phù hợp với các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các quy định liên quan.
 
Theo đó, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các chuyên gia xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số vấn đề chính, cụ thể bao gồm: Xác định những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của các công tác này trong thời gian tới.
 
Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong việc hoàn thiện cho dự thảo ”Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản”.
 
Trong những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản đã góp phần đáng kể cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo đời sống cho hàng vạn lao động. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác khoáng sản cũng đã gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái và dân cư xung quanh. Cụ thể: gây ô nhiễm đất, nước, nước ngầm, không khí; diện tích đất canh tác và đất rừng bị thu hẹp, xói lở đất, hồ, sông, suối bị ô nhiễm nặng…

Chính vì vậy, việc bảo vệ và cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đã được Đảng và nhà nước quan tâm, chỉ đạo, công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trong các năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.


Nguồn tin:Theo vea.gov.vn