Tin tức

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 08/11/2011


Trung tuần tháng 11 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức Hội nghị (khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam) với chủ đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Đây là hoạt động quan trọng của Bộ TN&MT nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường trao đổi kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TN&MT của các Bộ trong và ngoài ngành và các tỉnh, thành phố; phổ biến một số văn bản mới về ứng dụng công nghệ thông tin; nắm bắt nhu cầu và những khó khăn vướng mắc để có giải pháp hữu hiệu nhất trong việc đẩy mạnh công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước, nhất là đối với các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị làm công tác công nghệ thông tin TN&MT theo Nghị quyết kinh tế hóa ngành nói riêng cũng như phục vụ mục tiêu Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN&MT cho biết: Nội dung chính của Hội nghị tập trung triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành TN&MT giai đoạn 2011 - 2015; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của ngành TN&MT; về các cơ chế, chính sách quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước và kế hoạch triển khai trong thời gian tới; định hướng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; Mạng kinh tế hóa ngành; giới thiệu quy chế thẩm định kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành TN&MT; Giới thiệu một số giải pháp và mô hình kỹ thuật xây dựng các dự án ứng dụng và phát triển CNTT cấp Trung ương và địa phương;

Đặc biệt, Hội nghị phổ biến thực hiện Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản có liên quan khác. Được biết, Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV là văn bản quy phạm pháp luật có bước đột phá mới trong việc quy định tổ chức bộ máy, tổ chức công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin TN&MT trên phạm vi cả nước.

Công nghệ thông tin đối với ngành TN&MT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong xu thế chung của thế giới là nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị lạm dụng và khai thác quá mức; ô nhiễm môi trường gia tăng, các hiện tượng khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt, gia tăng về cường độ và quy mô... Theo đó, thách thức công nghệ thông tin đối với ngành TN&MT rất nặng nề với mục tiêu đi tắt đón đầu, ứng dụng mạnh và hiệu quả để góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT, trong đó khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững.

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn