Tin tức

Cục Công nghệ thông tin lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư quy định Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 28/02/2014


Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Cục Công nghệ thông tin đã soạn thảo xong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 quy định Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Đồng thời đã lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan.Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư để tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện trước khi trình Bộ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin, số 28, đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, email: thuydt@tnmt.vn, điện thoại: (04)39956903

 Download link :ThongtuQuydinhQTDMKT


Nguồn tin:Theo http://www.ciren.gov.vn