Tin tức

Triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 31/01/2013

0
Ngày 28/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Úc tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015, đưa ra những thay đổi trong cơ cấu tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình để hướng dẫn các địa phương triển khai, phát huy hiệu quả chương trình trong năm 2013 và các năm tiếp theo.Tại hội nghị, ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Giai đoạn 2012 - 2015, Chương trình có nhiều đổi mới về tổ chức thực hiện, quản lý chương trình và cơ chế tài chính… Theo đó, Chương trình tập trung phát huy nội lực, quyết định mô hình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn phù hợp với khả năng cung cấp tài chính của mình và tổ chức thực hiện; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển thị trường nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường nông thôn theo định hướng của Nhà nước; Nhà nước tạo điều kiện cho các hộ gia đình, các tổ chức có nhu cầu được vay vốn ưu đãi để xây dựng hoặc nâng cấp các công trình cấp nước sạch và vệ sinh; đồng thời, ưu tiên trợ cấp một phần cho vùng nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách khó khăn…

Ông Mark Palo, Tham tán Đại sứ quán Úc tại Việt Nam khẳng định: Các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ Chương trình, tuy nhiên trong năm 2013, chương trình tập trung ưu tiên thực hiện vệ sinh và vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vệ sinh hộ gia đình vì đây là một trong những mục tiêu khó đạt được trong các giai đoạn trước. Bên cạnh đó, tập trung cho khả năng duy trì tính bền vững của chương trình cấp nước, cải thiện cũng như kiểm soát chất lượng nước. Đặc biệt, ông Mark Palo cho rằng, cần đề cao bộ chỉ số đánh giá và thông qua bộ chỉ số để đánh giá quá trình thực hiện chương trình tại các tỉnh, đây cũng là nền tảng chung đánh giá chính xác quá trình thực hiện tại các địa phương.

Hội nghị cũng đã giới thiệu thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015 và văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch Chương trình MTQG NS&VSMTNT năm 2013 để các tỉnh triển khai có hiệu quả trong năm 2013.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Ninh cho biết, Chương trình MTQG NS&VSMTNT 2012 - 2015 đã có những thay đổi, mục tiêu của chương trình đánh giá theo bộ chỉ số cũng đã giảm, theo đó phấn đấu đến năm 2015 có 85% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 45% số hộ sử dụng nước sạch đạt QCVN 02-BYT trở lên; 65% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh…


Nguồn tin:Theo more.gov.vn