Tin tức

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ 07/05/2015

0
Ngày 16/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm ngành quản lý đất đai. Thứ trưởng nhấn mạnh, các hoạt động phải đuợc tổ chức trang trọng, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; không phô trương, không hình thức; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc truyền thống vẻ vang của ngành Quản lý đất đai Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Ngày 16/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm ngành quản lý đất đai. Thứ trưởng nhấn mạnh, các hoạt động phải đuợc tổ chức trang trọng, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; không phô trương, không hình thức; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc truyền thống vẻ vang của ngành Quản lý đất đai Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, kế hoạch tổ chức kỷ niệm bao gồm các hoạt động tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Quản lý đất đai Việt Nam; về vai trò, vị trí của công tác quản lý đất đai đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước.

Cụ thể, mở chuyên trang “70 năm ngành Quản lý đất đai Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Quản lý đất đai để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về truyền thống Ngành Quản lý đất đai Việt Nam; xây dựng phim truyền hình về ngành Quản lý đất đai 70 năm truởng thành và phát triển nêu bật được những thành công trong quản lý đất đai từ năm 2010 đến nay; xây dựng Báo cáo truyền thống 70 năm Ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam; tổ chức Hội thảo khoa học về chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ mới…
Đồng thời, Tổng cục cũng phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2015, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2010 - 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2015). Xét khen thưởng cho ngành Quản lý đất đai nhân Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành; tổng kết phong trào thi đua; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển ngành Quản lý đất đai.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 03/10/2015. Trong lễ kỷ niệm có các hoạt động biểu diễn văn nghệ; tổ chức trưng bày, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm của Ngành sau 70 năm trưởng thành và phát triển.
 

Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có rất nhiều sự kiện lớn của ngành cũng như trong nước và ngoài nước. Vì vậy, các phong trào thi đua hưởng ứng phải tạo được sức lan tỏa trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành Quản lý đất đai Việt Nam và tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai cần lên kế hoạch chi tiết về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành. Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động để các sự kiện có ý nghĩa và tạo được dấu ấn là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó Tổng cục nên tổ chức cuộc thi cho báo chí sáng tác về ngành theo các chủ đề được xã hội quan tâm và tổ chức bình chọn, trao giải. Các hoạt động, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm cần hấp dẫn, sinh động và nêu bật được  thành tựu 70 năm của ngành quản lý đất đai; tổ chức tọa đàm, diễn đàn, giao lưu giữa các thế hệ cán bộ công tác trong ngành quản lý đất đai về những suy nghĩ, trăn trở  đối với ngành và sự phát triển của đất nước.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn