Tin tức

Tổng công ty TN&MT Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 04/04/2018

0
Chiều ngày 02/4, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan và toàn thể người lao động của Tổng công ty.
Thứ trưởng Bộ TN&MT
Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Năm 2017, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống của người lao động. Tổng công ty đã tổ chức thực hiện các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; điều tra, xử lý ô nhiễm môi trường; điều tra, thăm dò khoáng sản. Tổng doanh thu đạt khoảng 529 tỷ đồng, đạt 106,8% so với năm 2016, vượt mức kế hoạch năm 2017.

Nhằm chủ động tái cơ cấu doanh nghiệp, Tổng công ty đã xây dựng và thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2014 - 2015 định hướng đến năm 2020. Theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Công ty mẹ) vẫn do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại 04 Công ty Cổ phần: Đo đạc và khoáng sản; Địa chính và Tài nguyên Môi trường; Tài nguyên – Môi trường Biển; Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường.

Công tác quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý đã cơ bản đầy đủ, kịp thời, để thống nhất quản lý, điều hành trong toàn Tổng công ty, tạo được sự minh bạch, dân chủ, đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu, của Tổng công ty và của người lao động, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất, tài chính đã có chuyển biến rõ rệt, chất lượng các công trình được nâng cao.
 
 

Ông Lê Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tổng công ty TN&MT VN phát biểu tại hội nghị
 
Trong năm 2018, Tổng công ty xác định các phương hướng chủ đạo phát triển sản xuất kinh doanh như: (i) duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; (ii) tập trung vào mảng dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành, tạo nguồn thu nhập thường xuyên, trong đó tập trung triển khai các dự án truyền thống về đo đạc bản đồ và địa chính và triển khai thêm các công việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chuyên ngành; (iii) đối với đầu tư phát triển sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị dự án, hoàn tất thủ tục, nghiên cứu công nghệ, xây dựng và thẩm định báo cáo đầu tư, tìm kiếm và lựa chọn các đối tác; (iv) chủ động tìm kiếm các công việc về dịch vụ dữ liệu cho các công ty trong và ngoài nước; (v) chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp để thực hiện các dự án.
 
 

Ông Dương Văn Hải - Tổng Giám đốc
Tổng công ty TN&MT VN báo cáo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích đáng khích lệ mà Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã đạt được trong năm 2017.

“Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường đã giữa vững ổn định, duy trì khối đoàn kết, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động cố gắng và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Thứ trưởng cũng cơ bản thống nhất với các đề xuất và định hướng năm 2018 của Tổng công ty. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý Tổng công ty cần phân công trách nhiệm rõ ràng trong Ban lãnh đạo; tinh giản, gọn nhẹ cơ cấu tổ chức, bộ máy; tăng cường đào tạo cán bộ, công nhân viên, người lao động để theo kịp trong tình hình mới… Qua đó, giúp tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường của Tổng công ty.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng đề nghị Tổng công ty chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để xây dựng, đề xuất và triển khai hiệu quả các dự án trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tạo công việc thường xuyên cho người lao động, giúp Tổng công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao các danh hiệu khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc của Tổng công ty, gồm: 02 Huân chương Lao động Hạng Ba cho 02 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3; Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa
 trao Huân chương lao động hạng Ba cho ông Ngô Sĩ Cường, Phó Tổng giám
đốc, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và ông Đinh Thi Hào,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên
môi trường-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 

Lãnh đạo Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3-
Tổng công ty TN&MT Việt Nam được tặng Cờ thi đua của
Chính phủ với thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác,
 dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của ngành TN&MT.

 
 

Lãnh đạo Tổng công ty TN&MT Việt Nam nhận
Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường với 
thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2017


 

Toàn cảnh hội nghị


Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn