Tin tức

Đoàn công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam . 07/06/2013

0
Thứ 4,  ngày 05/6/2013 tại phòng họp tầng 4 nhà B Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 83 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội- Đoàn công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam .

 

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Đến dự có các đồng chí Trần Hồng Hà Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cùng các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy khối, Đồng chí Vũ Đình Sinh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Đồng chí Trần Đình Luật UVBCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên môi trường-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đồng chí Phan Đức Hiếu Phó Bí thư Đảng ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, Ban tuyên giáo, Ban tổ chức,  ủy ban Kỹ thuật,  Văn phòng Đản ủy Tổng công ty.


 
Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và  Đảng ủy
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.


Nội dung làm việc là nắm tình hình triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Tại buổi làm việc Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc thành lập và kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Đảng ủy.
 
Kết quả việc triển khai học tập chuyên đề năm 2012,  và Chuyên đề 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Đánh giá việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở cấp đảng bộ, cấp chi bộ, việc tổ chức hội thảo “ Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, hội thị “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.

Đánh giá kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị và gắn với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo về các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực, nêu ra những hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị .

Các giải pháp khắc phục hạn chế, đề xuất kiến nghị với cấp trên với Đảng ủy khối và cơ quan Trung ương. Cuộc trao đổi thảo luận  thẳng thắn trung thực, nhiều vấn đề thực tiễn được nêu ra,  hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.Toàn cảnh buổi làm việc


            
Báo cáo của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Đoàn công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ngày 05/6/2013 .

Thực hiện Công văn số 226-CV/BTGĐUK ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng uỷ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam báo cáo kết quả như sau:

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2009 và Quyết định số 16/QĐ-BTNMT ngày 08/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là Tổng công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con, trên cơ sở tổ chức lại hai doanh nghiệp trực thuộc Bộ là Công ty Đo đạc ảnh địa hình, Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, và 1 đơn vị sự nghiệp kinh tế là Liên đoàn Trắc địa địa hình thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản VN.

Ngày 30 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu và ngày 24 tháng 9 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam gồm Công ty mẹ trong đó có 8 xí nghiệp; 2 trung tâm là đơn vị phụ thuộc và 5 công ty con có đầy đủ tư cách pháp nhân được phép hoạt động theo 8 lĩnh vực của Bộ quy định.

Các đơn vị có trụ sở làm việc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Yên. Tổng công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điều tra cơ bản phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đất đai và môi trường. Ngoài ra hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo và biến đổi khí hậu còn chiếm tỷ trọng thấp. Lĩnh vực đầu tư và phát triển đang từng bước tiếp cận và triển khai. Địa bàn hoạt động sản xuất của Tổng công ty dàn trải trên khắp 63 các tỉnh thành phố trong cả nước. Ngoài ra còn tham gia các công trình dự án tại các nước CHDCND Lào và vương quốc Campuchia. Tổng số cán bộ công nhân viên của TCT có trên 3.500 người ngoài ra còn hơn 1.000 người hợp đồng thời vụ.

Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là Đảng bộ cơ sở được thành lập theo quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để tập trung lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính quyền và phù hợp với điều kiện của các đơn vị trong Tổng công ty. Được sự quan tâm sát sao của Đảng uỷ Bộ TNMT, ngày 01/10/2011 Đảng ủy Tổng Công ty được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 251-QĐ/ĐUK ngày 27/9/2011 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Đây thực sự là điều kiện thuận lợi cho công tác Đảng đối với đảng bộ TCT có nhiều các tổ chức đảng sinh hoạt tại nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên cho đến nay trong Tổng công ty còn Đảng bộ Công ty Tài ngưyên và Môi trường Miền Nam trực thuộc Đảng bộ khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường sinh hoạt tại TP Hồ Chí Minh.

 Đảng bộ Tổng Công ty có 20 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 693 đồng chí, trong đó số đảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ 75 đ/c chiếm trên 10%; trình độ đại học 321 đ/c chiếm 46%; trình độ trung cấp, cao đẳng 210 đ/c chiếm 31%; nhân viên và công nhân kỹ thuật 77 đ/c chiếm 13%. Số đảng viên này được tổ chức sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc và 72 chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở;  Đảng bộ bộ phận. Đảng bộ Tổng công ty có các tổ chức đảng như sau

+ 03 Đảng bộ cơ sở thuộc 03 Công ty con (Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Tài nguyên và Môi trường Biển)
+ 08 Đảng bộ bộ phận tại 08 Xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty. Ngoài ra cùng 9 Chi bộ tại Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, các Trung tâm và phòng chức năng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty. Các tổ chức đảng tổ chức theo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty có 17 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ có 05 đồng chí, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo mỗi Ban có 03 đồng chí đều là kiêm nhiệm, riêng Văn phòng Đảng uỷ có 02 đồng chí được giao nhiệm vụ chuyên trách công tác đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty và 02 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy (trong đó 01 đồng chí là Phó Bí thư thường trực).

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam có 06 tổ chức Công đoàn cơ sở với tổng số 2986 đoàn viên cụ thể như sau:

+ Công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ TNMT: 01 đơn vị
+ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Quận Đống Đa: 04 đơn vị
+ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP HCM: 01 đơn vị

Tổ chức Đoàn thanh niên tại các đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã từng bước được hoàn thiện cơ cấu theo tổ chức của Đảng ủy Tổng Công ty. Hiện tại Đoàn Thanh niên có 03 tổ chức cơ sở với tổng số 1570 đoàn viên

+ Đoàn Thanh niên trực thuộc Bộ TNMT: 02 đơn vị
+ Đoàn Thanh niên trực thuộc TP HCM: 01 đơn vị

Trong 2 năm qua việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể của Đảng uỷ Tổng công ty bên cạnh những thuận lợi Đảng uỷ Tổng công ty còn gặp không ít những khó khăn cụ thể là:

- Về thuận lợi:


+ Đảng uỷ Tổng công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy, Văn phòng và các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tổng công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt. Những năm qua Đảng bộ luôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV-LĐ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động của Tổng công ty luôn luôn nỗ lực phấn đấu, lao động nhiệt tình với trách nhiệm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn:

+ Trong những năm vừa qua Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tiến hành nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và nền kinh tế chung của đất nước; Chính phủ thực hiện Nghị quyết về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công và thực hiện chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ thận trọng. Các sản phẩm chủ yếu của Tổng công ty đều được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước lại bị giảm mạnh, trong khi đó lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng cao và khó vay; vốn lưu động sản xuất của Tổng công ty rất ít, giá cả leo thang nên đã ảnh hưởng rất lớn tới việc làm và đời sống CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng Công ty; hơn nữa về mô hình Tổng công ty, các chính sách của Nhà nước còn bất cập. Mối quan hệ, ràng buộc giữa Tổng công ty (công ty mẹ) và công ty con còn bị hạn chế bởi nguồn vốn lưu động, bởi kế hoạch sản xuất để hỗ trợ điều phối cho các công ty con. Người lao động xin không làm v