Tin tức

Các phần mềm GIS dùng cho Desktop 22/05/2013

0
Danh sách các phần mềm cho phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS và các ứng dụng desktop mã nguồn mởPhần mềm mã nguồn mở

GRASS GIS – Được phát triển bởi U.S. Army Corps of Engineers, mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ C, C++, python, Tcl. Chạy trên các hệ điều hành như Linux,  Mac OS X và Windows.

SAGA GIS – Một sản phẩm mã nguồn mở lai GIS.
Quantum GIS – Còn gọi là QGIS là một phần mềm mã nguồn mở có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Unix, Mac OS X và Windows. Viết bằng ngôn ngữ C++.

MapWindow GIS – Mã nguồn mở, phát triển bởi nhóm phát triển Mapindow. Hỗ trợ lập trình trên .net. Sử dụng trên Windows
ILWIS – ILWIS là viết tắt của Integrated Land and Water Information System hệ thống này tích hợp dữ liệu ảnh, vector và dữ liệu chuyên đề.

uDig  - Phát triển bởi nhóm nghiên cứu Refractions, viết bằng ngôn ngữ Java

gvSIG – Phần mềm mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Java. Hiện tại hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Spanish, English UK, English USA, German, French, Italian, Portuguese, Portuguese-Brazilian, Russian, Chinese, Serbian, Swahili, Turkish, Czech, Polish, Romanian, Greek, Basque, Valencian, Gallego. Và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Linux, Window, Mac OS X.
JUMP GIS / OpenJUMP –  Mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Java.

Phần mềm thương mại

Autodesk – Gồm nhiều sản phần khác nhau bao gồm Map 3D, Topobase, MapGuide, nổi tiếng là AutoCad

Bentley Systems – Gồm các sản phầm như Bentley Map, Bentley PowerMap và nổi tiếng là  MicroStation.

ESRI – Các sản phẩm như ArcView 3.x, ArcGIS, ArcSDE, ArcIMS, ArcWeb services and ArcGIS Server.

IDRISI – Được phát triển bởi Clark Labs,  trường đại học Clark. Sản phẩm này vừa dùng cho thương mại vừa dùng trong đào tạo

Intergraph – Các sản phầm như GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia WebMap,

MapInfo  của hãng Pitney Bowes – Sản phẩm có MapInfo Professional và  MapXtreme.

Smallworld –  Được phát triển bởi trường đại học Cambridge, England (Smallworld, Inc.) và được bán cho General Electric

Nguồn tin:Theo KH&HTQT Tổng hợp