Tin tức

Hoàn thành và đưa vào sử dụng bản đồ hành chính kích thước 4 khổ A0 các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La 02/04/2016

0
 Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của các Bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lí hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kí Quyết định đặt hàng thực hiện nội dung Thiết kế kĩ thuật - dự toán “Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc, gồm 9 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang”.
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức thực hiện.
                      
Tháng 12 năm 2015, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã hoàn thành việc bổ sung, cập nhật các yếu tố nội dung của bản đồ; biên tập, hoàn thiện bản gốc tác giả dạng số theo quy chuẩn thống nhất cho hệ thống bản đồ hành chính cấp tỉnh; biên tập, chế in bản đồ hành chính kích thước 4 khổ A0 các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La.

Dữ liệu bản đồ hiện được quản lí và cung cấp tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có bản đồ thành lập và Trung tâm Thông tin Dữ liệu Đo đạc và Bản đồ thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.Nguồn tin:Theo dosm.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ