Tin tức

Công tác phát triển Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty Tài nguên và Môi trường Việt Nam 25/06/2018

0
Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hiện có 6 chi bộ, 9 đảng bộ bộ phận, 3 đảng bộ cơ sở trực thuộc, với số lượng 560 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

 Lễ kết nạp đảng viên mới tại
Đảng bộ Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3

.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020). Đảng ủy đã cung cấp đầy đủ tài liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể để các tổ chức đảng trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Đảng ủy chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được 152 quần chúng và đoàn viên ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, hệ thống chi bộ của Đảng bộ Tổng công ty đã được kiện toàn tinh gọn, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị với tổng số chi bộ là 57 chi bộ (so với 72 chi bộ tại thời điểm Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020).

 


Đồng chí Nguyễn Văn Tuyển - Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp
Tài nguyên và Môi trường 3 chúc mừng các đảng viên mới tại Lễ kết nạp

Hầu hết các chi bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng, điển hình là các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3. Chia sẻ những kinh nghiệm phát triển Đảng tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Tuyển - Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp cho biết: “Đảng ủy đã triển khai, quán triệt đến từng chi bộ việc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển Đảng; xây dựng quy chế phối hợp giữa chi bộ với các đoàn thể trong việc phát hiện và bồi dưỡng quần chúng, đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng; đưa công tác này vào Nghị quyết của Đảng bộ, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng, bắt buộc để đánh giá và xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm. Đồng thời, thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đối với thế hệ trẻ”.

Bên cạnh đó Đảng ủy Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 luôn chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ các chi bộ trực thuộc tổ chức trang trọng các buổi lễ kết nạp đảng viên mới. Tháng 6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã được mời đến dự lễ kết nạp đảng viên mới  tại 3 chi bộ thuộc Đảng bộ Xí nghiệp, đại diện Ban Thường vụ đánh giá rất cao công tác phát triển đảng tại đơn vị điều đó thể hiện nhận thức của cấp ủy, sự nghiêm túc trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.


 

Đồng chí Dương Văn Hải - Bí thư Đảng ủy
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đến dự và
chúc mừng đảng bộ xí nghiệp cùng các đảng viên mới tại Lễ kết nạp đảng

Với đặc trưng ngành nghề của đơn vị, các đội sản xuất, các chi bộ hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau, Đảng ủy Xí nghiệp vẫn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Các chi bộ trực thuộc đơn vị đã khắc phục khó khăn, chủ động tổ chức trang trọng, nghiêm túc các buổi lễ kết nạp đảng ngay tại địa bàn nơi chi bộ đang chỉ đạo sản xuất.


 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Bí thư Chi bộ 3
trao Quyết định tại Lễ kết nạp đảng viên mới tổ chức
tạixã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
  
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng, đoàn viên nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú gắn bó lâu dài với đơn vị, làm tốt các công tác chuyên môn.

Đảng ủy Tổng công ty cũng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc trong công tác tạo nguồn và xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế của đảng bộ, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Đảng ủy sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên... thực hiện hiệu quả công tác kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.Nguồn tin:Theo Văn phòng Đảng ủy

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ