Tin tức

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý nhà nước về TN&MT 03/05/2017


Chiều ngày 25/4, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ soạn thảo là đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.


Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường - đơn vị chủ trì soạn thảo Quy chế cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong 09 lĩnh vực; trong đó, một số lĩnh vực có sự liên kết, giao thoa cần có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Dự thảo Quy chế sẽ quy định nội dung, cách thức phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Quy chế cũng đề ra một số nguyên tắc trong xác định trách nhiệm và sự  phối hợp  giữa các đơn vị. Cụ thể như: đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác quản lý nhà nước; mỗi nhiệm vụ chỉ do một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính trong chủ trì, tổ chức phối hợp; quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân phải kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương; yêu cầu phối hợp của các Bộ, ngành khác; yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Tại cuộc họp, đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế, các thành viên tổ soạn thảo cho rằng các đơn vị quản lý chuyên ngành cần tập trung làm rõ các nội dung quản lý nhà nước có sự giao thoa, cần tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả hơn để đề xuất vào các nội dung trong quy chế.

Là đơn vị quản lý lĩnh vực môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, các đơn vị quản lý chuyên ngành cần trao đổi và thống nhất đề xuất các nội dung phối hợp cụ thể, tránh chồng lấn chức năng nhiệm vụ của nhau; phải xác định rõ đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị cần có đánh giá các công việc triển khai chưa hiệu quả do sự phối hợp chưa tốt giữa các đơn vị. Từ đó mới có cơ sở đề xuất các nguyên tắc, nội dung phối hợp, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị.

Về phía các đơn vị tham mưu, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã có các quy định về quy chế làm việc giữa các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, quy chế này không chỉ tập trung vào các vấn đề chuyên sâu liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành mà cần có sự phối hợp để giải quyết hiệu quả.
 
Thống nhất với các ý kiến của thành viên tổ soạn thảo, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, Bộ đã ban hành đầy đủ các quy định về phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động kế hoạch tài chính, hoạt động văn phòng, văn thư lưu trữ, hợp tác quốc tế… Vì vậy, Quy chế này cần tập trung vào đánh giá và xác định rõ các vấn đề, hoạt động phối hợp chưa hiệu quả cần điều chỉnh.

Thứ trưởng cũng dẫn chứng về việc giải quyết thủ tục hành chính. “Việc phối hợp để giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính là một vấn đề quan trọng. Những thủ tục có sự liên quan đến nhiều lĩnh vực như môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo, đất đai… thì sẽ phối hợp với nhau như thế nào, thủ tục nào sẽ có sự liên thông để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, trao đổi và thống nhất đề xuất những nội dung cần phối hợp gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quy chế để trình lãnh đạo Bộ.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ