Tin tức

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá phân loại người quản lý doanh nghiệp. 19/05/2017

0
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, tại phòng họp Tổng công ty Tầng 3 tòa nhà 21 tầng-số 143/85 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2016.
Căn cứ vào quyết định số 2789/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào công văn số 5732/BTNMT-TCCB ngày 06 tháng 12 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2016.

Thành phần cán bộ tham dự hội nghị bao gồm Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV Tổng công ty; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; Kiểm soát viên Tổng công ty; Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Tổng công ty; Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty; Chánh văn phòng, Phó chánh Văn phòng Tổng  công ty; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng chức năng Tổng công ty; Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại các công ty cổ phần. Đến dự có đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Tân Tuyến Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ cùng các cán bộ  Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị đánh giá, phân loại Người quản lý Tổng công ty gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên (đối với chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc được đánh giá đồng thời), Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Kiểm soát viên Tổng công ty.

Nội dung đánh giá phân loại được thực hiện theo các nội dung sau: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lốii sống, tác phong và lề lối làm việc; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Thái độ phục vụ; Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết tập thể.

Tại hội nghị các cán bộ lãnh đạo rất thẳng thắn tự nhận xét và đánh giá bản thân những mặt được và chưa được những mặt cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh đạo tốt hơn. Nêu cao tinh  thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.  Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại hội nghị


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng hợp

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ