Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2017 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam-Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng,làm chủ công nghệ mới để tăng tính cạnh tranh. 17/02/2017

0
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tổng Công ty TN&MT Việt Nam diễn ra ngày 16/2 tại Hà Nội.
 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại
hội nghị tổng kết của Tổng công ty TN&MT Việt Nam

Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng, làm chủ công nghệ mới để tăng tính cạnh tranh
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2016 của Tổng công ty TM&MT Việt Nam. Đặc biệt là việc tái cấu trúc, cổ phần hóa thành công bốn công ty thành viên. Bên cạnh đó là việc đang dần giải quyết những tồn đọng, nhược điểm yếu kém mà các tổng công ty, tập đoàn nhà nước đang vướng mắc để giảm gánh nặng cho nhà nước.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, Tổng Công ty TN&MT Việt Nam sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức và cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, muốn tồn tại và phát triển, Tổng Công ty cần chú trọng đổi mới công nghệ, đa dạng các sản phẩm, mở rộng hơn các lĩnh vực kinh doanh và từng bước nâng cao chất lượng người lao động. Ngoài ra, phải sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, gắn chặt với quyền lợi người lao động.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, để nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường, Tổng công ty cần phải đẩy nhanh việc hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng, làm chủ các công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, tiến tới xây dựng một số lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn có sức cạnh tranh cao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và chuẩn bị phương án cổ phần hoá công ty mẹ sau năm 2020.

Một trong những nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao cho Tổng Công ty trong năm 2017 là đẩy mạnh các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường, điều tra cơ bản và quan trắc môi trường. Theo Bộ trưởng, để thực hiện những hoạt động này, Tổng Công ty cần chủ động liên doanh liên kết. Bộ trưởng cho biết, Bộ sẵn sàng hỗ trợ cho Tổng công ty về tài chính, các cơ chế chính sách trong các vấn đề lựa chọn công nghệ, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải.

Ngoài ra, đối với các lĩnh vực khác, như khí tượng thủy văn, biển - hải đảo, tài nguyên nước..., Bộ trưởng cũng chỉ ra những thuận lợi trong nếu như Tổng công ty có quyết tâm đầu tư về nhân lực, công nghệ để kinh doanh thì vừa có thể phục vụ cho công tác quản lý đồng thời mang lại nguồn thu, nâng cao được đời sống cán bộ công nhân viên.

Về đề nghị tham gia thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích ngành tài nguyên môi trường theo phương thức đặt hàng của Tổng Công ty, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính trên cơ sở quy định của Chính phủ, của Bộ, tham mưu xây dựng cơ chế đặt hàng các doanh nghiệp.

 

Lãnh đạo Tổng Công ty TN&MT Việt Nam

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Dương Văn Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty TN&MT Việt Nam cho biết, trong năm 2016, nhiệm vụ chính của Tổng công ty là tổ chức thực hiện các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực chuyên ngành mà chủ yếu là các hoạt động đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra, xử lý ô nhiễm môi trường, điều tra, thăm dò khoáng sản.

Cũng trong báo cáo, ông Dương Văn Hải cũng chỉ ra một số những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tuy nhiên với tinh thần đooàn kết và quyết tâm cao trong công việc của tập thể cán bộ, công chức, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tốt của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Tổng công ty đã đạt được những kết quả nhất định.

Một trong những kết quả và cũng là nhiệm vụ quan trọng là Tổng công ty đã hoàn thành đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn I. Theo đó đã hoàn thành việc cổ phần hoá lần đầu 4 công ty con. Các công ty cổ phần chính thức hoạt động từ tháng 5 năm 2016. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đang tái cơ cấu nguồn nhân lực và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có, nâng cao năng suất lao động. Tái cơ cấu và xây dựng phương án tài chính, xác định nhu cầu vốn, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng thưởng
Huân chương lao động hạng ba cho ông Vũ Ngọc Văn


Trong khuôn khổ hội nghị, thay mặt Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho ông Vũ Ngọc Văn - Giám đốc trung tâm kỹ thuật công nghệ môi trường, Công ty địa chính, tư vấn dịch vụ đất đai, Tổng công ty TN&MT Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ