Tin tức

Tổng công ty TN&MT Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và hội nghị đại biểu người lao động 2018 Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 09/04/2018

0
Sáng  ngày 02/4, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Đ/C Nguyễn Khương Anh- Chủ tịch LĐLĐ quận Đống đến dự và phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Năm 2017,  Tổng công ty vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng với lỗ lực toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty  đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống của người lao động. Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể và nghị quyết Hội nghị người lao động.  Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 307, 694 tỷ đồng, đạt 128% so với năm 2016 ( 240,343 tỷ đồng). Tổng doanh thu đạt 248, 675 tỷ đồng, đạt 107,3% so với năm 2016 (231,585 tỷ đồng), đạt 103,4% so với kế hoạch năm 2017 (240,5 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,854 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện nội quy quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động; 100% người lao động tuân thủ đầy đủ theo nội quy của Tổng công ty; đa số nhất trí thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty (Khoán quỹ lương chó khối gián tiếp; trả lương theo vị trí việc làm; khoán sản phẩm cho khối lao động trực tiếp).

Thực hiện ký kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật (năm 2017 Tổng công ty phân  cấp cho các đơn vị ký hợp đồng lao động theo mùa vụ, có thời hạn dưới 12 tháng. Tính đến ngày 31/12/2017 tổng số lao động của Tổng công ty là 705 người, ngoài ra các đơn vị trực thuộc còn ký hợp đồng lao động theo thời gian làm các công việc mang tính chất thời vụ là 673 lao động.

Về việc làm về cơ bản các cán bộ công nhân viên, người lao động có việc làm thu nhập và đời sống ổn định; 100% cán bộ công nhân viên, người lao động được tham gia đóng BHXH, BHYT BHTN đầy đủ đúng quy định; Chế độ nâng lương, nâng bậc chuyển nghạch lương cho người lao động tai Tổng công ty thực hiện theo đúng pháp luật lao động và theo Quy chế trả lương, nâng lương, nâng lương trước thời hạn của Tổng công ty.

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động được các đơn vị chủ động tổ chức các lớp học ngắn ngày vào những thời gian thích hợp trong năm, theo hình thức cập nhật, troa đổi kinh nghiệm, giới thiệu các tiện ích, phần mềm áp dụng trong quá trình sản xuất để trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Năm 2017 một số cán bộ, công nhân viên-lao động được Tổng công ty tạo điều kiện đi học các lớp đại học, trên đại học về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, là nguồn quy hoạch cán bộ để xây dựng Tổng công ty trong tương lai; các hoạt động khác như tổ chức khám sức khỏe đinh kỳ cho người lao động được thực hiện đầy đủ, công tác nữ công; các hoạt động kỷ niêm, giao lưu, tham quan học thập, các hoạt động xã hội khác…

Thực hiện quy định của pháp luật đến ngày 08 tháng 02 năm 2018, các đơn vị và phòng chức năng Tổng công ty đã tiến hành tổ chức xong Hội nghị người lao động theo hướng dẫn của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Thông Hội nghị các kiến nghị của người lao động tập trung chủ yếu vào các nội dung: Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, giảm bộ phận gián tiếp, xây dựng cơ chế khoán rõ ràng, minh bạch, nâng cao hiệu quản sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động ( nhất là đối với lao động nữ ) , chế độ tiền lương, công tác đào tạo nâng cao trình độ, đầu tư thiết bị kỹ thuật mới để tăng năng xuất lao động.

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân thực hiện việc giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, thực hiện Bộ luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động nhằm tạo sự thống nhất đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tổng công ty phát triển.

Tập thể  Công đoàn cơ sở Tổng công ty được công nhận vững mạnh; 1 cá nhân được LĐLĐ quận Đống Đa tặng giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2017, 03 cá nhân được tuyên dương phụ nữ “ Giỏi việc nước. đảm việc nhà”.  Các công đoàn cơ sở thành viên đã xét và đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khen thưởng  cho 20 tập thể và 35 cá nhân, tích cực tham gia xây dựng Đảng và phát triển Đảng, Công đoàn đã giới thiệu được 20 đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng và kết nạp được 13 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của (Công ty mẹ-Tổng công ty) đã xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể và các cá nhân. Về danh hiệu thi đua; Về tập thể: Tập thể lao động tiên tiến  59, tập thể lao động xuất xắc 11; Cờ thị đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường 3, cờ thi đua của Chính phủ 1;  Về cá nhân:  Lao động tiên tiến 523, chiến sỹ thi đua cơ sở 107, chiến sỹ thi đua nghành 7.  Về hình thức khen thưởng; với tập thể: giấy khen Tổng công ty 21, bằng khen bộ 6, bằng khen thủ tướng 1; với cá nhân: giấy khen Tổng công ty 115, bằng khen bộ 12, bằng khen thủ tướng 4.

 

Ông Nguyễn Khương Anh
Chủ tịch LĐLĐ Quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị


 

Ông Lê Xuân Dũng Chủ tịch HĐTV
Tổng công ty  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Ông Dương Văn Hải
Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 
Ông Nguyễn Đình Cương
Trưởng phòng TCCB Tổng công ty phát biểu chỉ đạo  tại hội nghị
 Ông Trần Văn Bình  Giám đốc Xí nghiệp
 Tài nguyên và Môi trường 5 phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị


 

Ông Hoàng Viêt Anh
Trưởng phòng KTCN và CLSP phát biểu ý kiến tham luận hội nghị 
Ông Lê Văn Vương Giám đốc Xí nghiệp
Tài nguyên và Môi trường 2 phát biểu ý kiến tham luận  tại hội nghị


 

Ông Tống Ngọc Lợi  Giám đốc
Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 6 phát biểu ý kiến tham luận  tại hội nghị
Lãnh đạo Tổng công ty trao bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể phòng Tổ chức cán bộ
và  cá nhân Ông Đặng Văn Long Chánh Văn phòng Tổng công ty


 

Ban thanh tra  nhân dân Tổng công ty TN&MTVN

 

Toàn cảnh hội nghị

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ