Tin tức

Đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin chính thống trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT 16/05/2018

0
Chiều ngày 15/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban biên tập là lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên,
Trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Vũ Văn Long, Phó chánh Văn phòng Bộ đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 08 tháng cuối năm 2018 của Ban biên tập.

Trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng TTĐT tiếp tục có nhiều đổi mới các về nội dung và hình thức. Thống tin chính xác, kịp thời, đa dạng phong phú, sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về Bộ và ngành TN&MT, là kênh thông tin chính thống của Bô TN&MT.
 
Kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018

1. Cung cấp thông tin bắt buộc phải công khai theo quy định pháp luật, bao gồm: thông tin giới thiệu về Bộ, Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ; văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, dự thảo văn bản xin ý kiến (qua "Hệ thống hỗ trợ tra cứu nhanh" tại địa chỉ tracuu.monre.gov.vn); công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (tại địa chỉ: egov.monre.gov.vn/tracuuthutuchanhchinh);  thông tin về danh mục chương trình, đề tài khoa học và công nghệ (tại địa chỉ: subportal.monre.gov.vn/qlkhcn/); tích hợp hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ: https://dvctt.monre.gov.vn); tiếp nhận 257 câu hỏi và chuyển đơn vị trả lời và đăng tải công khai 151 câu hỏi/ý kiến công dân (qua "Hệ thống giải đáp chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường " tại địa chỉ: hoidapthuongxuyen.monre.gov.vn); đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành trên trang tin Bộ trưởng; công khai các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lịch công tác; thông tin, dữ liệu về quản lý tài nguyên và môi trường địa phương,…

2. Đẩy mạnh cung cấp thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đã tổng hợp, biên tập, đăng tải hơn 1.800 tin/bài (năm 2017) và hơn 450 tin/bài (4 tháng đầu  năm 2018) về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ. Tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường nổi bật tại các Bộ, ngành và địa phương; cập nhật thông tin quản lý tài nguyên và môi trường trên trang Tiếng Anh; xây dựng các video clip, inforgraphic phản ánh các sự kiện nổi bật về tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các Chuyên trang (Ngày Đất ngập nước Thế giới; Ngày Nước thế giới; Ngày Khí tượng thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học; Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam,…). Đang tích cực xây dựng chuyên trang thông tin tuyên truyền về Hội nghị Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan.
Biên tập và đăng tải, cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng trên Trang tin Bộ trưởng (http://botruong.monre.gov.vn/).
 
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cổng thông tin điện tử sẽ tiếp tục đổi mới cả nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền trên Cổng TTĐT Bộ TN&MT; bảo đảm duy trì và vận hành có hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu và dịch vụ công tích hợp trên Cổng TTĐT Bộ, bao gồm: (1) Dịch vụ công trực tuyến; (2) Hệ thống Giải đáp chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; (3) Thông tin kết luận thanh tra các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (4) Hệ thống công khai thông tin tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật; (5) Hệ thống tra cứu văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên và môi trường; (6) Hệ thống Quản lý khoa học và công nghệ; (7) Hệ thống Thống kê, báo cáo ngành tài nguyên và môi trường; (8) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa phương.

Đồng thời, thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tin/bài; bảo đảm thông tin nhanh, chính xác  trên các chuyên trang/chuyên mục như Trang tin Bộ trưởng; Chuyên mục tin nổi bật; Chuyên mục tin hoạt động; Các chuyên trang tuyên truyền sự kiện nổi bật,…); đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Cổng TTĐT Bộ, trong đó, rà soát, sắp xếp bổ sung một số chuyên mục mới để phù hợp với việc đổi mới giao diện và nội dung trên Cổng TTĐT Bộ; tiến tới sẽ ra mắt Trang tin đa phương tiện; Diễn đàn hội nhập TN&MT; nâng cao chất lượng Trang tin Tiếng Anh, góp phần nâng cao vai trò và hình ảnh của Bộ và ngành TN&MT trên trường quốc tế; thiết lập Kênh thông tin phản hồi kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; diễn đàn chính sách TN&MT, góp phần truyền thông, đưa các chính sách của ngành vào cuộc sống; xây dựng báo cáo tổng thể về Đề xuất đổi mới, phát triển Cổng TTĐT Bộ giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2025; xây dựng hình ảnh Bộ TN&MT là Bộ gần dân, đưa quản lý nhà nước về TN&MT gần với cuộc sống...

Tại cuộc họp, các thành viên ban biên tập đều đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực TN&MT, trong đó chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng thông tin về các lĩnh vực của ngành; tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về TN&MT; nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng thông tin, đổi mới giao diện Cổng TTĐT...
 
 

Toàn cảnh cuộc họp
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Cổng TTĐT Bộ TN&MT -kênh thông tin chính thức của Bộ cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước quan tâm và nắm bắt về lĩnh vực TN&MT. Chính vì vậy, Bộ trưởng quyết định thành viên Ban biên tập đều là Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Do vậy, yêu cầu các thông tin cung cấp phải có độ chính xác, đáng tin cậy, nhất là thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây cũng là hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mà công chức, cán bộ phải thực hiện. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức thực hiện tốt việc công khai các thông tin về tài nguyên và môi trường trên Cổng thông tin điện tử.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phải đôn đốc thường xuyên để thực hiện tốt việc trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gửi đến Bộ. Đồng thời, các đơn vị có chức năng thanh tra phải công khai các kết luận thanh tra trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo đúng quy định của pháp luật vì đây là kênh thông tin quan trọng để người dân được biết cũng như là nguồn thông tin tốt cho các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị phải có lộ trình để phát triển Cổng thông tin điện tử cả về nâng cấp hạ tầng thông tin, nền tảng kỹ thuật mới cũng như thay đổi giao diện cho thân thiện và phong phú hơn.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị, cần đảm bảo việc phản ánh các thông tin của Bộ và lãnh đạo Bộ kịp thời và chính xác cũng như các thông tin của ngành tài nguyên và môi trường có ảnh hưởng lớn và sâu rộng đến xã hội.

“Trong thời gian tới, Bộ sẽ có nhiều hoạt động như Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018; Tuần lễ Biển và hải đảo và kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới 2018; tổ chức bàn giao cho các địa phương bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá để kịp thời ứng phó trước mùa mưa lũ năm 2018… Đặc biệt là sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu GEF lần thứ 6. Đây là những thông tin rất quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường cần phải bám sát và đưa tin với thời lượng lớn hơn.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.
 

Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ