Tin tức

Đẩy mạnh phối hợp, nâng cao hiệu quả truyền thông của Bộ và ngành Tài nguyên và Môi trường 14/06/2018

0

Chiều ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị gồm Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường về xây dựng kế hoạch năm 2019 và kế hoạch trung hạn của các đơn vị. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ.
Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trình bày kế hoạch năm 2019 và kế hoạch trung hạn 2019 - 2021. Theo đó, các đơn vị đã lên kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị cũng đẩy mạnh phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chung là thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ cũng như chủ động thực hiện những nhiệm vụ đặc thù riêng của từng đơn vị.
 
 

Toàn cảnh cuộc họp
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, các đơn vị truyền thông phải tích cực phối hợp để nâng cao sức mạnh truyền thông về ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị truyền thông của Bộ phải tăng cường chia sẻ thông tin, chia sẻ và sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất chung để phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Bộ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, kế hoạch trong những năm tới của các đơn vị truyền thông của Bộ cần tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng như tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tuyên truyền về các hoạt động nổi bật sắp triển khai của ngành tài nguyên và môi trường; đổi mới cách thức truyền tải thông tin từ truyền thống sang truyền thông đa phương tiện; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Bộ…

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị truyền thông của Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch 2019 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2019 – 2021 để gửi Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định để trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; làm cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.


Nguồn tin:Theo cổng TTĐT BTNMT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ