Tin tức

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xây dựng văn bản pháp luật là ưu tiên số 1 03/03/2018

0
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên được của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng
 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chủ trì Hội nghị với Bộ trưởng có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khu vực Hà Nội.

 
 

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng tại buổi giao ban
 
Nhiều chuyển biến rõ nét

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2018 nêu rõ: Ngay từ những ngày đầu của năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo các đơn vị xây dựng và ban hành Chương trình công tác của đơn vị; triển khai ngay việc giao dự toán ngân sách nhà nước.

Các đơn vị đã tổ chức đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Bộ đã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tập trung ngay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 01, 02 năm 2018 cụ thể như sau:
Về xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật: Bộ đã ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật  năm 2018; Bộ đã ban hành và đang tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi nội dung về quy hoạch trong các Luật liên quan...

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn thành các kết luận thanh tra, kiểm tra. Bộ cũng đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, trong đó đã tập bổ sung và cập nhật những yêu cầu mới. Các đơn vị đang tích cực chuẩn bị nội dung cho Hội nghị tập huấn và triển khai công tác thanh tra năm 2018 của ngành. Trong tháng 01, 02, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 452 lượt đơn (276 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý, chiếm 61%); tiếp 54 lượt với 65 người…
Các công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực; công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển; hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh...
 
Các lĩnh vực chuyên ngành có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về lĩnh vực Đất đai, đã báo cáo, trình Thủ tướng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về định hướng và giải pháp tích tụ, tập trung ruộng đất đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc miền núi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Thủ tướng với các tỉnh Tây Nguyên về quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường, quản lý bảo vệ và phát triển rừng và di dân tự do, định canh, định cư tại Tây Nguyên. Chuẩn bị các nội dung sửa đổi Luật đất đai theo từng chuyên đề và tổ chức họp Ban soạn thảo sửa đổi Luật; tham vấn các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp... Triển khai hiệu quả các đề án thí điểm; đôn đốc các địa phương hoàn thành thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 cấp huyện.

Về lĩnh vực Môi trường, tập trung sửa đổi Luật bảo vệ môi trường; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ; Quy định phân bổ chỉ tiêu môi trường cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án kiểm soát đặc biệt, kèm theo danh mục các cơ sở, dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường cần giám sát đặc biệt và thường xuyên trong tháng 3; trình Bộ trưởng ký ban hành 02 thông tư nợ đọng năm 2016, 2017.
Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản: hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông; báo cáo việc đưa nội dung miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013 vào Nghị quyết của Quốc hội về quyết toán thuế trong tháng 5. Triển khai đề án Chính phủ để đánh giá thực trạng nguồn lực tài nguyên khoáng sản làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch khoáng sản giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030.


Về lĩnh vực Biển và Hải đảo: hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất xây dựng Nghị định quy định về lấn biển trong tháng 3; Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trong tháng 6; chuẩn bị tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Đề án 47 và Chương trình trọng điểm về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển; tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp trong cấp phép cho tàu nước ngoài thực hiện khảo sát nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam; trình Bộ trưởng ban hành Quy trình cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; quy trình cấp giấy phép nhận chìm ở biển; quy trình giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Về lĩnh vực Khí tượng thủy văn: kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Tổng cục; thống nhất phương án và triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, ổn định tổ chức bộ máy; triển khai kế hoạch hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn.

Về lĩnh vực Tài nguyên nước: trình Thủ tướng Chính phủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba; thực hiện Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long.

Về lĩnh vực Biến đổi khí hậu: trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về lộ trình, phương thức giảm phát thải khí nhà kính theo các quy định của quốc tế và các cam kết của Việt Nam; Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH. Chuẩn bị khung pháp lý, nguồn nhân lực, tài chính, khoa học, công nghệ để thực hiện Thỏa thuận Paris 2015 về BĐKH. Chuẩn bị tổ chức họp đánh giá thường niên của Chương trình SP-RCC.


Về lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý: tập trung hoàn chỉnh dự án Luật đo đạc và bản đồ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật; Đề án hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với BĐKH tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển.

Về lĩnh vực Viễn thám: hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám; đẩy mạnh công tác nghiên cứu điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và địa tin học.

Về lĩnh vực Công nghệ thông tin: đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TNMT, phiên bản 2.0; xây dựng phần mềm chia sẻ, kết nối dữ liệu, thông tin chỉ đạo điều hành thông suốt giữa Bộ với các địa phương; triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 
Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và các tháng tiếp theo

Các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ trong giải quyết các nhiệm vụ, đề án; chậm ở khâu nào Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng. Trong tháng 3 và quý II năm 2018, các đơn vị tiếp tục tập trung kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học trực thuộc Bộ; Khẩn trương trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định thành lập các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo; triển khai xây dựng các văn bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT và Luật sửa đổi các luật liên quan đến Luật quy hoạch, trình Chính phủ trong tháng 7; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Tập trung hoàn thiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4; đôn đốc các đơn vị phê duyệt nhiệm vụ để triển khai thực hiện; hoàn thiện, trình Bộ trưởng phê duyệt phương án tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học - công nghệ công lập trong tháng 3; Chuẩn bị tổ chức tốt buổi gặp mặt các đối tác quốc tế đầu năm; tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Đại hội đồng GEF, tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 6; ...
 


 Toàn cảnh Hội nghị chiều 28/2 tại Trụ sở Bộ TN&MT
 
Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về các báo cáo chuyên đề như: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo tình hình triển khai Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2018; việc thực hiện lời hứa của Bộ trưởng trong trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác tổ chức cán bộ; công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; việc xây dựng Quy chế phối hợp của Bộ với các địa phương; Báo cáo việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; việc tổ chức tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018; Báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT, phiên bản 2.0; xây dựng hệ thống chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng đến các Sở TN&MT; kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2018…

Đồng thời Hội nghị cũng nghe công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ năm 2017. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đứng đầu về điểm chỉ số cải cách hành chính và được Bộ trưởng tặng Bằng khen.

Sau khi lãnh đạo các đơn vị phát biểu, các Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Quý Kiên đã quán triệt chỉ đạo các đơn vị, lĩnh vực, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ và ngành Tài nguyên và môi trường.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian qua. Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát các công việc nào cần làm ngay và các công việc cần làm trong tháng 3 để ưu tiên chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ cần đồng hành với nhau trong khi thi hành công vụ để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhấn mạnh đến công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục coi đây là nhiệm vụ ưu tiên số 1. Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị huy động nguồn lực tập trung vào lĩnh vực này. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đối với những vấn đề khó, cần tổ chức các Hội nghị, tổ chức các diễn đàn, lắng nghe các nhà khoa học, nếu cần thiết thì mời các chuyên gia quốc tế tham gia cùng với Bộ trong công tác này. Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc kiện toàn sắp xếp lại cán bộ theo tiêu chí vì sự phát triển chung của từng đơn vị và của toàn ngành, đặt hiệu quả công việc lên trên hết.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề cập đến các vấn đề như: Tổ chức Hội nghị Thanh tra toàn quốc; công tác trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; công tác triển khai một số dự án… Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, nhất là tháng 3 Bộ trưởng đề nghị các đơn vị giải quyết tốt các công việc này một cách khoa học hơn, đổi mới hơn để tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện công tác chuyên môn trong các tháng tiếp theo của năm 2018.
 
*Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị triển khai đồng bộ công tác tổ chức bộ máy và nhân sự theo chức năng nhiệm vụ mới của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép và công bố, trao Quyết định bổ nhiệm đối với một số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng thời trao Biểu trưng ghi công cho Thủ trưởng một số đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ đến nay đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ gồm: Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Ông Phạm Ngọc Sơn, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Biểu trưng ghi công
cho các đồng chí Lê Văn Hợp, Nguyễn Đắc Đồng, Phạm Ngọc Sơn


  Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà
trao Quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm


Ông Lê Công Thành - Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia giữ chức vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn;
Ông Trần Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn;
Ông Lê Hồng Phong - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn;
Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn;
Ông Nguyễn Văn Tuệ - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn;
Ông Tăng Thế Cường – Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu;
Ông Đặng Ngọc Điệp – Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ;
Ông Tạ Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam và giao nhiệm vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam;
Ông Phan Tuấn Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Ông Phạm Tân Tuyến – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ;
Ông Trần Bình Trọng- Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
Ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo truyền thông môi trường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường;
Ông Nguyễn Đức Toàn – Cục trưởng Cục quản lý khai thác biển và hải đảo – Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;
Ông Dương Hồng Sơn – Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV và BĐKH giữ chức vụ Phụ trách Viện Khoa học Tài nguyên nước;
Ông Hoàng Anh Huy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiêm nhiệm chức Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa;
Bà Nguyễn Thị Huyền - nguyên Trưởng phòng Quản lý tổng hợp - Vụ Tài chính giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ