Tin tức

Bảo đảm cung cấp, đăng tải kịp thời dữ liệu và thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT 03/04/2017

0
Chiều ngày 20/3, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban biên tập.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Biên tập
Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban biên tập là Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, Thường trực Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT (Cổng TTĐT Bộ) và các cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Ghi nhận nhiều nỗ lực và kết quả tích cực trong cung cấp, đăng tải thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT Bộ
Tại cuộc họp, báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, đại diện Cơ quan thường trực Cổng TTĐT Bộ - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, sau hơn hai năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp tích cực của các thành viên Ban biên tập, Cổng TTĐT Bộ đã dần hoạt động nền nếp hơn; việc cung cấp thông tin, dữ liệu và đăng tải công khai theo quy định pháp luật, thông tin về dịch vụ công và thủ tục hành chính; cũng như các thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ TN&MT được cung cấp trên Cổng TTĐT đầy đủ hơn, cập nhật kịp thời hơn. Đặc biệt, đã đẩy mạnh cập nhật thông tin, dữ liệu trên các chuyên trang/chuyên mục mới như: Dịch vụ công; Tiếp nhận và trả lời; Thông tin kết luận thanh tra; Thông tin, dữ liệu TN&MT địa phương,... Cổng TTĐT Bộ đã dần khẳng định được vai trò cung cấp thông tin chính thống của ngành TN&MT trên môi trường mạng.
 
 

 Đại diện Cơ quan thường trực Cổng TTĐT Bộ - Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Hưng Thịnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban biên tập
Cổng TTĐT Bộ năm 2016 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017


Trong năm 2016, Cổng TTĐT Bộ cũng đã xây dựng và đưa vào triển khai “Hệ thống tra cứu nhanh các văn bản quy phạm pháp luật TN&MT”. Với hệ thống này có thể đáp ứng yêu cầu tra cứu và gợi ý tìm kiếm theo từ khóa, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người dùng trong quá trình tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật của Ngành. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định là một kênh giao tiếp hiệu quả với người dân và doanh nghiệp, Cổng TTĐT Bộ cũng quan tâm tiếp nhận và giải đáp kịp thời các phản ảnh, câu hỏi của người dân và doanh nghiệp qua “Hệ thống giải đáp chính sách pháp luật TN&MT”. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Cổng TTĐT Bộ cũng tổng hợp và đánh giá khách qua hiện trạng từng hạng mục cơ sở dữ liệu, thông tin được cung cấp trên Cổng TTĐT Bộ, đồng thời kiến nghị và đề xuất cụ thể từng nội dung, yêu cầu cập nhật, bổ sung và hoàn thiện trong năm 2017. Trong đó, nhấn mạnh tới việc bảo đảm lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; cung cấp các thông tin, tóm tắt kết quả thực hiện các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ; các nội dung báo cáo, thống kê của Ngành,... 
 
Đánh giá về kết quả hoạt động của Cổng TTĐT Bộ năm 2016, các thành viên Ban Biên tập tham dự họp đều đánh giá cao việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định pháp luật trên Cổng TTĐT Bộ; đồng thời đề xuất kế hoạch bổ sung, cập nhật kịp thời các nội dung thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị,.... “Cổng TTĐT Bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo được tính kịp thời của các tin tức ngành TN&MT; đã cập nhật thường xuyên, đầy đủ các thông tin, dữ liệu bắt buộc công khai theo quy định của pháp luật, nhất là việc công khai kết luận thanh tra là nội dung mà báo chí rất quan tâm” - Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền nói.

 

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền

Nhiều thành viên Ban Biên tập cũng đánh giá cao về hệ thống các thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT Bộ, đã bước đầu đáp ứng yêu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp và các cán bộ công chức trong Ngành. “Hệ thống tra cứu nhanh văn bản quy phạm pháp luật TN&MT mới được xây dựng đã tương đối đầy đủ, khoa học và đề nghị cần có sự phối hợp, cũng như có cơ chế chia sẻ, dùng chung hệ thống này giữa Cổng TTĐT Bộ với Cổng TTĐT của các đơn vị trực thuộc Bộ để tránh lãng phí nguồn lực” - Ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam nhận xét.
 
 

Ông Nguyễn Thành Minh,
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam


Đặc biệt, so với năm 2015, một số đơn vị đã thực hiện cung cấp thông tin phổ biến chính sách pháp luật của Ngành/lĩnh vực; hoạt động chỉ đạo điều hành của Ngành/lĩnh vực tới độc giả nhiều hơn, với tần xuất liên tục hơn, điển hình như lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ,... “Việc đăng tải các nội dung, thông tin trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ so với năm 2015 đã có những bước thay đổi rõ rệt, ghi nhận kết quả phối hợp rất tích cực giữa Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam với Cổng TTĐT Bộ, đặc biệt có rất nhiều tuyến tin bài tuyên truyền về sự cần thiết, cũng như quá trình xây dựng dự án Luật Đo đạc bản đồ có hiệu quả.” - Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam ghi nhận.
 
 

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Nâng cao hiệu quả truyền thông và thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT Bộ

Về kế hoạch năm 2017, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Cổng TTĐT Bộ tiếp tục cố gắng bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu của Bộ và các lĩnh vực TN&MT; xây dựng và đưa vào vận hành các dịch vụ hành chính công, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp; thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về các hoạt động của Bộ và lãnh đạo Bộ; nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, ảnh, chuyên mục…; đồng thời quan tâm đổi mới giao diện; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống Cổng TTĐT Bộ.
 
 

Ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2017, Chánh Văn phòng Bộ Tăng Thế Cường cho rằng, cần có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Văn phòng Bộ và các đơn vị quản lý nhà nước để thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân về TN&MT trên hệ thống đã được xây dựng trên Cổng TTĐT Bộ; đồng thời cùng với Thanh tra Bộ, đề nghị các đơn vị thanh tra chuyên ngành của các Tổng cục bảo đảm đăng tải công khai kịp thời thông tin kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật trên Cổng TTĐT Bộ. Cũng liên quan tới việc bảo đảm công khai các kết luận thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ Lê Vũ Tuấn Anh đề xuất cần có quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong thực hiện công khai trên Cổng TTĐT Bộ.
 
Trong năm 2017, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm tới việc đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về các lĩnh vực TN&MT. “Cổng TTĐT Bộ có thể phối hợp với Báo TN&MT và các đơn vị liên quan xây dựng và đăng tải các bản tin phổ biến giáo dục pháp luật; đối thoại trực tiếp với những nhà quản lý, chuyên gia về các vấn đề ngành TN&MT mà người dân quan tâm nhằm giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực trong ngành TN&MT,...” - Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Văn Thành đề nghị.
 
Về vận hành, bảo đảm an ninh, an toàn cho Cổng TTĐT Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Lê Phú Hà tiếp tục khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo, bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm; đề xuất đổi mới giao diện, phân quyền và quản trị hệ thống Cổng; bảo đảm an ninh, an toàn để vận hành Cổng TTĐT Bộ trong thời gian tới.
 
 

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin
 

Ngoài ra, tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập cũng đề xuất nhiều giải pháp để tăng cường hiệu quả thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT như xây dựng và đưa vào vận hành Trang truyền thông đa phương tiện; xây dựng các chuyên trang phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các lĩnh vực tổng hợp như công tác kế hoạch - tài chính; phổ biến chính sách pháp luật TN&MT… để vừa phục vụ người dân vừa hỗ trợ tích cực được cho các đơn vị, cán bộ công chức trong ngành TN&MT; cập nhật, công khai thêm các thông tin, dữ liệu trong một số lĩnh vực như địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu…
 
 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban biên tập và Thường trực Ban biên tập Cổng TTĐT Bộ. Trong năm 2016 đã cập nhật thường xuyên, kịp thời; nâng cao chất lượng các thông tin, dữ liệu ngành TN&MT. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả của Cổng TTĐT Bộ, Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, cần rà soát, kiện toàn Ban biên tập; danh sách cán bộ đầu mối cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT Bộ; đồng thời, xây dựng các quy chế phối hợp để đảm bảo công khai đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu của các lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
 
 

Toàn cảnh cuộc họp


Trong năm 2017, Thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên Ban biên tập cần chủ động và tích cực phối hợp với Thường trực Ban biên tập Cổng TTĐT Bộ bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT bảo đảm theo quy định pháp luật; quan tâm tới việc thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến của người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng trang tin Tiếng Anh; xây dựng và vận hành Trang truyền thông đa phương tiện; phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật qua nhiều kênh như qua các chuyên trang trên Cổng TTĐT Bộ và kênh truyền hình TN&MT của Báo TN&MT; bảo đảm hỗ trợ kỹ thuật, an ninh, an toàn trên Cổng TTĐT Bộ; đề xuất chỉnh sửa, đổi mới giao diện Cổng TTĐT Bộ…
“Cổng TTĐT Bộ là nơi cung cấp thông tin chính thống của Bộ TN&MT. Vì vậy, tôi đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phải quan tâm, thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp để đăng tải, công khai trên Cổng TTĐT Bộ ”. – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.
Thứ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Bộ - Thường trực Cổng TTĐT Bộ tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban biên tập tại cuộc họp để hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch hoạt động Ban biên tập năm 2017 để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2017.

               

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ