Tin tức

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về đo đạc và bản đồ 22/12/2014

0
Ngày 18/12, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị.Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức người lao động Viện Khoa học đo đạc và bản đồ trong việc kiện toàn tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, việc kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động Viện theo cơ chế tự chủ là tốt.  Năm 2015, Viện cần tiếp tục rà soát và ổn định tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ của Viện và theo đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ, bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí còn thiếu theo đúng trình tự, thủ tục.

Nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học đo đạc và bản đồ là một trong 7 hạt nhân của chương trình nghiên cứu khoa học của Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Viện sớm hoàn thiện việc đề xuất đề tài KHCN giai đoạn 2016 – 2020. Mặt khác, Viện cũng cần đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nhằm mở rộng và tìm kiếm các dự án quốc tế trong lĩnh vực này.

 

Lãnh đạo Viện điều hành Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ Đào Ngọc Long cho biết: Năm 2014, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trình Bộ phê duyệt chức năng nhiệm vụ mới của Viện theo Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và triển khai rà soát, hoàn thiện xong chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2014, Viện đã cử 31 lượt cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng ngắn hạn trong nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, 03 cán bộ tham dự đào tạo cao học trong nước, 01 cán bộ học thạc sỹ môi trường tại Đài Loan;

Trình bộ phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ và Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ theo Nghị định 115 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Viện đã chỉnh sửa Đề án theo ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng thẩm định và đã trình Bộ phê duyệt;

Viện đã hoàn thiện việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, dự kiến triển khai tại Viện trong tháng 12/2014;

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện (09/7/2004 - 09/7/2014);
Thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng việc xây dựng các văn bản quản lý đúng chức năng nhiệm vụ, đúng chuyên ngành, trọng tâm trọng điểm.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, năm 2014, Viện đang triển khai 12 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm bao gồm: 01 đề tài cấp nhà nước, 08 đề tài cấp Bộ, 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ và 02 đề tài cấp Cơ sở.

Đối với đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) cấp Bộ chuyển tiếp đến nay Viện đang triển khai 07 đề tài, dự án SXTN cấp Bộ chuyển tiếp từ 2012, 2013. Đối với 03 đề tài chuyển tiếp từ năm 2012 đã nghiệm thu cấp Bộ 01 đề tài, còn 02 sẽ kết thúc vào quý IV/2014. Đối với 03 đề tài và 01 dự án SXTN chuyển tiếp từ năm 2013 đang triển khai đúng tiến độ dự kiến sẽ kết thúc vào quý II/2015 do kinh phí cấp chưa hết. Việc quản lý chi tiêu chế độ tài chính của đề tài đúng theo kế hoạch giao của Bộ và kế hoạch thực hiện đề tài.

Viện đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ, Kế hoạch hợp tác quốc tế cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 trình Bộ phê duyệt.

Trong năm 2014 các đề tài chuyển tiếp cũng như mở mới đã được triển khai đúng tiến độ, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được ứng dụng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản của ngành tài nguyên và môi trường. Công tác khoa học và công nghệ đã kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trực tiếp phục vụ mở mới và triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể về đo đạc, bản đồ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt là việc sử dụng các công nghệ tích hợp đo đạc, bản đồ để giám sát tài nguyên và môi trường, giám sát một số các hiện tượng tai biến thiên nhiên hoặc hỗ trợ cho các lĩnh vực khác trong công tác quản lý tài nguyên, cung cấp các số liệu điều tra cơ bản cho các ngành. Các dự án sự nghiệp kinh tế mở mới của Viện giai đoạn 2013 – 2020 đã kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trong thời gian qua.

Trong năm, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện cũng đã phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng các công việc được giao.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ