Tin tức

Hội thảo xây dựng Nghị định thi hành Luật BVMT 2014 11/09/2014

0
 Sáng ngày 11/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp cùng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng đã tới tham dự và chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đông đảo chuyên gia, đại biểu đại diện cho Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, GTVT, Tài chính, Nội vụ, …, các Sở TN&MT của Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, …, UNDP, ISPONRE, các trường đại học, viện nghiên cứu, lãnh đạo và cán bộ thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, …
 

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng

 
Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng cho biết ngày 23/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật BVMT 2014. Luật là công cụ pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo giữ gìn, bảo vệ môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của toàn thể người dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013.
 
Nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý Nhà nước về BVMT và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng các văn bản triển khai Luật, Tổng cục Môi trường đã được giao đầu mối chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2014 (gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
 
Trong thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định, các cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Tổ chuyên gia, đăng Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường để lấy ý kiến nhân dân, gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ, ban, ngành của trung ương, địa phương nhằm từng bước hoàn thiện Nghị định.
 
Tại cuộc hội thảo này, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng nhấn mạnh mong muốn Tổng cục Môi trường sẽ thu nhận được những ý kiến đóng góp, trao đổi, làm sáng tỏ những nội dung còn có các ý kiến khác nhau của Dự thảo Nghị định để đạt được Nghị định có tính khả thi cao, bảo đảm các quy định của Luật BVMT 2014 được triển khai sát thực tiễn và hiệu quả.
 

Ông Dương Thanh An, Vụ trưởng
Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường

 
Tiếp đó, thay mặt Tổng cục Môi trường, ông Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế trình bày tóm tắt nội dung của Luật BVMT 2014 và Dự thảo Nghị định. Luật BVMT 2014 gồm 20 chương, 170 điều quy định về hoạt động BVMT; chính sách, biện pháp và nguồn lực để BVMT; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chứ, hộ gia đình và cá nhân trong BVMT.
 
Dự thảo Nghị định gồm 09 chương, 67 điều bao gồm các quy định chung, quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, BVMT đối với làng nghề, hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT, cộng đồng dân cư tham gia BVMT, cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
Việc quy định chi tiết về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT, quản lý chất thải, phế liệu, điều kiện quan trắc môi trường, xác định thiệt hại về môi trường của Luật BVMT được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.
 
Nghị định sau khi được ban hành sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
 

 
Đại biểu tham dự hội thảo
 
Sau khi nghe bài trình bày, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định như: cần xây dựng các quy định rõ hơn về hệ thống quản lý môi trường, hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, xác định rõ tổ chức và trách nhiệm thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, bổ sung các căn cứ pháp lý cho các điều khoản còn thiếu, thống nhất sử dụng các từ ngữ trong toàn bộ Nghị định, …
 
Thay mặt cho Ban Soạn thảo và Tổng cục Môi trường, ông Hoàng Dương Tùng chân thành cảm ơn các đại biểu đã đóp góp ý kiến xây dựng Nghị định. Tổng cục Môi trường sẽ tổng hợp các ý kiến và hoàn thiện Dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành đảm bảo chất lượng và tiến độ./.

Nguồn tin:Theo vea.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ