Đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường

0

Tên thành viên : Công ty Cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường
Tên viết tắt: CMX
Tên giao dịch: Joint Stock Company for Engineering, Construction and Transfer of Environment Technology
Địa chỉ : Số 143/85 phố Hạ Đình-phường Thanh Xuân Trung-quận Thanh Xuân-Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35588362
Fax: 04.62760617
Email: info@cmx.vn
Website: www.cmx.vn ; www.envitechenc.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ