Đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển

0

Tên thành viên : Công ty Cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển
Tên viết tắt: T-MB
Tên giao dịch: Natural Resources and Marine Environment Joint Stock Company
Địa chỉ : Số 143/85 phố Hạ Đình-phường Thanh Xuân Trung-quận Thanh Xuân-Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35588362
Fax: 04.62850736
Email: namenco@gmail.com
Website: www.tainguyenmoitruongbien.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ