Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1

0

Tên thành viên : Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1
Tên viết tắt: ENRE 1
Tên giao dịch: Enterprise of Natural Resources and Environment 1
Địa chỉ : 108 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.3775.1552; 04.3775.5712
Fax: 04.3775.5182
Email: xntnmt1@gmail.com
Website: www.xntnmt1.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ