Đơn vị thành viên

Trung tâm Tư vấn công nghệ Tài nguyên Môi trường

0

Tên thành viên : Trung tâm Tư vấn công nghệ Tài nguyên Môi trường
Tên viết tắt: TTCT
Tên giao dịch: Center for Technological Consultancy in Natural Resources and Environment
Địa chỉ : Số 27 phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.3763.1592
Fax: 04.3763.1592
Email:
Website:

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ