Đơn vị thành viên

Trung tâm Kiểm định và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

0

Tên thành viên : Trung tâm Kiểm định và Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Tên viết tắt: TTKĐ
Tên giao dịch: Product quality Control and Inspection Centre
Địa chỉ : Số 143/85 phố Hạ Đình-phường Thanh Xuân Trung-quận Thanh Xuân-Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.62850897
Fax: 04.6271.0115
Email: nhubon57@gmail.com; anhhoang102@gmail.com
Website: vinanren.vn; tainguyenmoitruong.vn

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ