Đơn vị thành viên

Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai

0

Tên thành viên : Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai
Tên viết tắt: ĐTĐ
Tên giao dịch: Cadastre, Land Consultancy and Service Company
Địa chỉ : Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.35572490 - 04.35572491
Fax: 04.35572492
Email:
Website: www.datdaivietnam.vn - www.datdaivietnam.com.vn

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ