Members

Cadastre, Land Consultancy and Service Company.

0

Member's Name : Cadastre, Land Consultancy and Service Company.
Short Name: CLC
Trade Name: Cadastre, Land Consultancy and Service Company
Address : No. 143, Lane 85, Ha Dinh, Thanh Xuan district, Hanoi
Phone: 04.35572490 - 04.35572491
Fax: 04.35572492
Email:
Website: www.datdaivietnam.vn - www.datdaivietnam.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ