Tin tức

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn 14/07/2017

0
Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cần chú trọng khi kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo mô hình Tổng cục Khí tượng thủy văn tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan; lãnh đạo Trung tâm và các Đài khí tượng thủy văn các khu vực trên cả nước.

Theo Báo cáo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã luôn tích cực, chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng thuộc Bộ; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã cảnh báo và dự báo sát diễn biến của 02 đợt áp thấp nhiệt đới và 01 cơn bão; 15 đợt không khí lạnh; 06 đợt nắng nóng; 14 đợt mưa lớn; theo dõi sát, cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trên biển; dự báo, cảnh báo lũ; ra các bản tin cảnh báo các đợt nắng nóng, rét đậm, rét hại, dự báo dông sét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên toàn quốc…

Tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo của 09/09 Thông tư đảm bảo đúng tiến độ, đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị.
 
 

 Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia
Lê Công Thành tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng

 
Về công tác điều tra cơ bản, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn và môi trường trên phạm vi cả nước hoạt động ổn định, đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên. Chất lượng điều tra cơ bản được đảm bảo. Mạng lưới trạm thám không vô tuyến, đo gió trên cao và đo tổng lượng ozon - bức xạ cực tím quan trắc liên tục, đạt các chỉ tiêu kế hoạch. Mạng lưới ra đa thời tiết hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng yêu cầu quan trắc phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.
 
Trung tâm tiếp tục đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn thông suốt trong mọi tình hình phục vụ tốt yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ cũng như truyền tin kịp thời đến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và địa phương.

Ngoài ra, các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ giao và các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tiếp tục được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.
 
 

Toàn cảnh hội nghị
 
Tại cuộc họp, các đơn vị trực thuộc Bộ đã góp ý cho kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; đồng thời giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của Trung tâm và các Đài Khí tượng thủy văn khu vực; trong đó, tập trung vào kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn và các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh điều tra cơ bản về khí tượng, thủy văn và các hiện tượng thời tiết; hoàn thiện phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm; tăng cường tuyên truyền về công tác khí tượng thủy văn…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia. Trong thời gian tới, với vai trò quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và nhằm hoàn thành nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và sắp tới là Tổng cục Khí tượng thủy văn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một là, tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cảnh báo, dự báo kịp thời, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm như áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn diện rộng, lũ lớn, lũ quét, nắng nóng, rét đậm, rét hại… cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng phục vụ công tác phòng tránh.
 
Hai là, hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ trưởng ban hành; sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị theo vị trí việc làm…
 
Ba là, hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành 09 Thông tư về công tác khí tượng thủy văn đảm bảo tiến độ và chất lượng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật về công tác khí tượng thủy văn, đơn giá hoạt động các trạm khí tượng thủy văn;…
 
Bốn là, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên toàn quốc, xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ dự báo trong mùa mưa, bão năm 2017.
 
Năm là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyền truyền kiến thức về khí tượng thủy văn nhất là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm và cách phòng tránh để giúp người dân hiểu hơn về ngành khí tượng thủy văn và chủ động phòng, tránh giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
“Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường mong rằng, trong vai trò mới, Tổng cục Khí tượng thủy văn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2017 và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác khí tượng thủy văn trong thời gian tới.” - Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nói.
 
Thay mặt Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng giám đốc Lê Công Thành tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng và xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ