Tin tức

Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sở hữu tại Công ty Cổ phần địa chính và Tài nguyên Môi trường. 25/06/2018

0
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chào bán cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần địa chính và Tài nguyên Môi trường với số vốn điều lệ 13.350.000.000 đồng-tương đương 1.335.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000đồng/cổ phần; Số lượng cổ phần bán đấu giá: 978.750 cổ phần; Giá khởi điểm:12.488 đồng/cổ phần; Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 654.150 cổ phần; mục đích là thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 Link download:

1.Thông báo đấu giá.doc

2.Đơn đăng ký đấu giá.doc

3.Giấy ủy quyền tham gia đấu giá.doc

4.Quy chế đấu giá.pdf

5.Công bố thông tin đấu giá.pdf

Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sở hữu tại Công ty Cổ phần địa chính và Tài  nguyên Môi trường.

1.Tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

-  Địa chỉ: Số 51 phố Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội
-  Điện thoại: (84-24) 62850996; Fax: (84-24) 62850946
-  Vốn điều lệ: 178.000.000.000 đồng
2.Tổ chức có cổ phần được bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
-  Địa chỉ: Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
-  Điện thoại: (84-24) 35572491;  Fax: (84-24) 35572492
-  Sản phẩm, dịch vụ chính: Hoạt động đo đạc bản đồ
-  Vốn điều lệ: 13.350.000.000 đồng (tương đương 1.335.000 cổ phần)
-  Mệnh giá cổ phần :10.000 đồng/cổ phần
3.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 978.750 cổ phần (chiếm: 73,31% số lượng cổ phần đang lưu hành)
4.Giá khởi điểm:12.488 đồng/cổ phần
5.Số tiền dự kiến thu được:12.222.630.000 đồng (tính theo giá khởi điểm là 12.488 đồng/cổ phần)
6.Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 654.150 cổ phần (bằng 49% vốn điều lệ Công ty).
7.Mục đích chào bán: Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
8.Tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT     
9.Điều kiện tham dự đấu giá:Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.
10.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nhận và nộp phiếu tham dự đấu giá:11.Thời gian tổ chức đấu giá:    15h30 ngày 16/07/2018
12.Địa điểm tổ chức đấu giá:     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội                           
13.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 17/07/2018 ngày 23/07/2018 tại địa điểm đã nhận đăng ký đấu giá.
14.Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 17/07/2018 ngày 19/07/2018 tại địa điểm đã nhận đăng ký đấu giá.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường
địa điểm đăng ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và website: www.tainguyenmoitruong.vn, www.bvsc.com.vn, www.datdaivietnam.vn

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ