Tin tức

Báo cáo tình hình an toàn, an ninh thông tin tháng 05-2018 14/06/2018

0
Thực hiện chức năng quản lý, theo dõi giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và điều phối ứng cứu sự cố trong Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua công tác thu thập, theo dõi, trích xuất, dò quét, phân tích về an toàn thông tin, trong thời gian tháng 5 năm 2018 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã gửi báo cáo tóm tắt về tình hình anh toàn, an ninh thông tin để các đơn vị tham khảo và có biện pháp phòng ngừa.Thực hiện Công văn số 379/CNTT-KHCN, ngày 04 tháng 6 năm 2018 về việc báo cáo tình hình an toàn, an ninh thông tin tháng 05-2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải nội dung Công văn trên Website tổng công ty và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng công ty xây dựng, rà soát các phương án phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố và hoạt động dự phòng.

Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, giám sát liên tục hệ thống để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, chủ động kiểm tra, rà soát, bóc gỡ mã độc ra khỏi máy tính người dùng, hệ thống mạng, kiểm tra và xử lý các thiết bị trong toàn hệ thống mạng có dấu hiệu kết nối đến các tên miền độc hại...

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ