Tin tức

TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGIỆP NĂM 2016 30/05/2017

0
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2016. Thành phần đại biểu dự hội nghị gồm:
        Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Công văn số 5732/BTNMT-TCCB ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2016.

        Đại biểu triệu tập: Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, kế toán trưởng, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở Tổng công ty; Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty; Chánh văn phòng, Phó chánh Văn phòng; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng chức năng thuộc Tổng công ty; Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại các công ty cổ phần.

        Đại biểu cấp trên mời dự hội nghị: Đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến dự và chủ trì hội nghị; đồng chí Phạm Tân Tuyến Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Phạm Đình Sáng, Trưởng phòng Công chức, viên chức và Chế độ chính sách ,Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       Hội nghị đánh giá, phân loại Người quản lý Tổng công ty gồm các chức danh: Chủ tịch Hội và Thành viên HĐTV đồng thành viên (đối với chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc được đánh giá đồng thời), Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Kiểm soát viên Tổng công ty.

      Nội dung đánh giá phân loại được thực hiện theo Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức và Công văn số 5732/BTNMT-TCCB ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2016.

     Tại hội nghị các cán bộ là người quản lý Tổng công ty được đánh giá, phân loại đã nghiêm túc tự nhận xét và đánh giá bản thân những mặt làm được, chưa làm được và những mặt hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình công tác; Nêu cao tinh  thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16h30’ cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

Đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự và chủ trì hội nghị
 

 

Đồng chí Lê Xuân Dũng, Chủ tịch HĐTV
Tổng công ty trình bầy bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân


 
Đồng chí Lê Xuân Dũng,
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại hội nghị


 
Đồng chí Dương Văn Hải, Bí thư đảng ủy,
 Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị


 

Đồng chí Nguyễn Đình Cương,
Trường phòng TCCB Tổng công ty phát biểu tại hội nghị


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ