Tin tức

Công cụ hỗ trợ nhập hồ sơ quét tự động vào VILIS 28/12/2015

0
Phần mềm In giấy chứng nhận 2014, phục vụ công tác in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy đinh tại thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, tạo sổ địa chính dạng số theo quy định tại thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014.Công cụ hỗ trợ nhập hồ sơ quét tự động vào VILIS.
Link video hướng dẫn sử dụng

https://www.youtube.com/watch?v=YpIpInyF2ng 

Link download phần mềm Vilis

Link video Hướng dẫn cài đặt phần mềm vilis

Link download Hướng dẫn cài đặt phần mềm CESDATA15 - Kết nối với ViLis

Download các phần mềm

Download MicroStation SE

Download Famis 2010

Download Famis 2006

Download Famis 2005

Download Famis2000

MapObjects 2.4

 

Nguồn tin:Văn phòng Tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ