Tin tức

Phần mềm ERDAS bổ sung thêm modul hỗ trợ dữ liệu vệ tinh WorldView-1 08/06/2015

0
Hãng phần mềm ERDAS thông báo đã có modul hỗ trợ tư liệu vệ tinh WorldView-1 trong gói phần mềm ERDAS IMAGINEÒ và LPS. Thông qua việc hỗ trợ tư liệu WorldView-1, ERDAS IMAGINE và LPS sẽ giúp cho các khách hàng của ERDAS như các chuyên gia viễn thám và quân đội, các cơ quan chức năng, các tổ chức cộng đồng, và các tổ chức phi chính phủ chuyển đổi các thông tin viễn thám thành các thông tin địa không gian một cách nhanh chóng và chính xác.


Hãng phần mềm ERDAS thông báo đã có modul hỗ trợ tư liệu vệ tinh WorldView-1 trong gói phần mềm ERDAS IMAGINEÒ và LPS. Thông qua việc hỗ trợ tư liệu WorldView-1, ERDAS IMAGINE và LPS sẽ giúp cho các khách hàng của ERDAS như các chuyên gia viễn thám và quân đội, các cơ quan chức năng, các tổ chức cộng đồng, và các tổ chức phi chính phủ chuyển đổi các thông tin viễn thám thành các thông tin địa không gian một cách nhanh chóng và chính xác.

ERDAS hỗ trợ dữ liệu WorldView-1 ở hầu hết các khuôn dạng trên các phần mềm ERDAS IMAGINE and LPS 9.2 mới phát hành. SP1 hoàn thiện khả năng này bằng cách cung cấp sự hỗ trợ riêng cho khuôn dạng mô hình NCDRD. Người sử dụng được lợi từ khả năng khai thác dữ liệu ảnh WorldView-1 bằng các sản phẩm phần mềm của ERDAS, chẳng hạn như các yêu cầu đòi hỏi về tiền xử lý là ít nhất kết hợp với các công nghệ xử lý tinh xảo của ERDAS cho phép người sử dụng tối đa hóa hiệu quả hướng tới việc tạo ra các sản phẩm ảnh và địa hình có độ chính xác cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giải pháp của ERDAS, hãy liên lạc theo số điện thoại +1 770 776 3400 hoặc +1 866 534 2286 hoặc truy cập website www.erdas.com

Nguồn tin:Theo Geoinfo

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ