Tin tức

TOPCON thông báo nâng cấp giải pháp phần mềm lưới các trạm tham chiếu (Reference Station Network) 27/08/2013

0
Ngày 09/08/2013, TPS (Topcon Positioning Group) chính thức công bố phát hành phiên bản phần mềm lưới các trạm tham chiếu phiên bản TopNET+ V10 – Mang đến nhiều chức năng và công cụ mới cho gói phần mềm trạm tham chiếu TopNET+ phiên bản cũ.
Nguồn Topcon Group

Phần mềm TopNET+ của Topcon là gói giải pháp phần mềm mạng lưới có khả năng mở rộng hỗ trợ tất cả các phương thức triển khai trạm tham chiếu thu số liệu liên tục GNSS CORS, từ một trạm CORS độc lập đến nhiều trạm CORS kết hợp thành lưới phủ trùm trên bình diện rộng như vùng hay lãnh thổ. Người sử dụng nằm trong lưới trạm tham chiếu TopNET+ sẽ nhận được số liệu hiệu chỉnh GNSS RTK được tổng hợp bởi thông tin đến từ tất cả các trạm tham chiếu CORS tham gia vào lưới. Khả năng này cho phép sử dụng kỹ thuật đo RTK trong vùng nhỏ bằng cách cung cấp số liệu hiệu chỉnh cho từng vị trí máy thu RTK di động một cách ổn định, đại diện của Topcon cho biết.

Những tính năng mới điển hình có trong phiên bản phần mềm Topcon TopNET+ V10 bao gồm:
Tuỳ biến những lưới đo cấp thấp (Sub-network) dựa trên vị trí hiện thời của máy thu di động nằm trong lưới khu vực cấp cao, diện rộng hơn theo đó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các máy thu di động theo các điều kiện thực địa của khu vực đo cụ thể.

Cung cấp chuẩn số liệu RINEX (Receiver Independent Exchange Format) với các chức năng quản lý số liệu mở rộng phục vụ cho việc chuyển đổi số liệu từ các máy thu trạm tham chiếu của Topcon và máy thu của các hãng sản xuất thứ ba tham gia vào lưới và cung cấp số liệu phục vụ tính toán.

Hiển thị các bản đồ nền riêng, bản đồ BING Maps cho phép các trạm tham chiếu CORS quan trọng nằm trong lưới dưới nhiều góc độ khác nhau, nắm rõ hơn những ảnh hưởng của không gian xung quanh khu vực đặt ăng ten thu tín hiệu GNSS.

Nâng cấp bộ phận chức năng nhận và tổng hợp số liệu hiệu chỉnh RTK nhằm thể hiện chi tiết hơn các kết quả được tạo ra từ phần mềm TopNET+.

“Việc nâng cấp TopNET+ lên phiên bản V10 cung cấp nhiều chức năng, công cụ cũng như khả năng hiển thị và thể hiện chi tiết tình trạng hiện thời của toàn bộ mạng lưới mà các khách hàng của Topcon đang vận hành”, Ông Tom Morris, Giám đốc phát triển sản phẩm chiến lược của TPS phát biểu. “Người sử dụng được trang bị một giải pháp duy nhất nhưng có khả năng tuỳ biến không hạn chế để phù hợp hơn với các điều kiện của từng khu vực đồng thời có thể giám sát liên tục vào các quy trình thống kê, tính toán và tổng hợp số liệu hiệu chỉnh trong hệ thống TopNET+”

Nguồn tin:Theo topcon group

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ