Tin tức

Giới thiệu hệ thống phần mềm Skyline (Skyline Software Systems) 09/08/2013

0
Hệ thống phần mềm Skyline, bao gồm phần cứng và phần mềm mô phỏng 3D, hiển thị, phân tích 3D, các công nghệ, công cụ ứng dụng, dịch vụ,  bộ công cụ phát triển ứng dụng hướng tới những dịch vụ đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao nhu cầu của thị trường.CÁC SẢN PHẨM CỦA  Skyline


PHIÊN BẢN PHẦN MỀM CHO MÁY ĐỂ BÀN TerraBuilder  6.5


Tạo cơ sở dữ liệu dịa hình 3D từ ảnh và dữ liệu độ cao, tạo mô hình không gian 3 chiều đô thị hoàn hảo (3DML) từ mô hình lưới và phân lớp hoặc mô hình lớp cơ sở dữ liệu. TerraBuilder cho phép người sử dụng nhanh chóng xử lý, chỉnh sửa, lưu trữ hiển thị và phân tích dữ liệu địa hình 3D một cách chuyên nghiệp và hoàn hảo.

 


Giao diện TerraBuilder

 


Lược đồ dữ liệu TerraBuilder

Trong TerraBuilder có thể load đa dạng các loại ảnh khác nhau ảnh máy bay, ảnh vệ tinh, các loại định dạng ảnh khác, hệ thống tọa độ, độ phân giải không gian để tao ra mô hình đia hình 3D. Trong TerraBuilder Fuses tất cả các nguồn ảnh được đưa về một mô hình số độ cao chuẩn.

Imagery Layers( lớp ảnh)

Hỗ trợ các loại dữ liệu ảnh:
MrSID (.sid)
Tiff Format (.tif, .itiff)
TiLe Text file (.tlt)
Triangle elevation as color (.tri)
Projection Text file (.prj)
Erds Imagine (.img)
Mip Terrain (.mpt)
Gdal Gif (.gif)
Gdal Nitf (.ntf)
Gdal Jpeg (jpg)
Gdal Jpeg2000 (.jp2, .j2k, jpc)
Gdal Tiff (.tif)
Gdal Img (.img)
Gdal Cib
ERMapper JPEG2000 (.jp2, .j2k, .jpc)
Windows Bitmap (.bmp)
No Stream Bitmap (.bmp)
No Stream Jpeg (.jpg)
No Stream Gif (.gif)
Undefined Raw
Multi Channel (.mcn)
ERDAS IMAGINE (.img)
ER-Mapper (.ecw)
ER-Mapper Ser
ver (.ecwp)NGA CIB (a.toc)
NGA CADRG (a.toc)
NGA ADRG (a.toc)
Oracle Spatial Database
ECW Image Web Server
TerraGate Server (.tgate)
Image MPU (.li.mpu)
ArcSDE Raster Server (.sde)
C Web Catalog Service (CSW)
Web Map Server (.wms)


 Nguồn ảnh chất lượng cao

Elevation Layers (lớp độ cao)
Trong TerraBuilder có thể load ảnh, lưới độ cao ở các loại định dạng khác nhau, hệ thống tọa độ, độ phân giải không gian để tạo ra mô hình địa hình 3D. TerraBuilder fuses trong tất cả nguồn dữ liệu độ cao, bề mặt được kết hợp thành dữ liệu ảnh.
Hỗ trợ định dạnh dữ liệu độ cao:
Window Bitmap (.bmp)
ER-Mapper (.ecw)
ER-Mapper Server (.ecwp)
Gdal Dted (.dt?)
Gdl USGS Ascii Dem (.dem)
Gdal USGS SDTS Dem (.ddf)
Gdal Arc/Info Binary rid (.adf)
Gdal Img (.img)
Gdal Tiff (.tif)
Erdas Imagine (.img)
Mip Terrain (.mpt)
Elevation MPU (.Ei.mpu)
NGA DTED (DMED)
No Stream Bitmap (.bmp)
No Stream Jpeg (.jpg)
No Stream Gif (.gif)
Geo Raw (.grw)
Undefined Raw
Tiff Format (.tif)
TiLe Text file (.tlt)
Triangle Elevation (.tri)
Projection Text file (.prj)
Web Map Server (.wms)
TerraGate Server (.tgate)
ArcSDE Raster Server (.sde)
ECW Image Web Server
Oracle Spatial Database
Web Catalog Service (CSW)

TerraExplorer cho phép người sử dụng xem, phân tích,
chỉnh sửa tùy biến ảnh ảo 3D


Giao diện TerraExplorer Pro
 

Đưa mô hình 3D vào phần mềm TerraExplorer Pro
Hiển thị, phân tích mô hình 3D thành phố 


Mô phỏng, phân tích ngập lụt
Giám sát, phân tích  mô phỏng

 

Giám sát, hiển thị tổng quan thành phố


 

Hiển thị, phân tích hệ thống đường ống ngầm


 

Giám sát địa hình qua video


Các dòng sản phẩm khác TerraBuilder
+CityBuilder
+PhotoMesh


PHIÊN BẢN CHO  Server


TerraGate: Hỗ trợ phân phối trao đổi dữ liệu máy chủ và máy trạm, một kỹ thuật công nghệ mạng trao đổi dữ liệu địa hình 3D.
Mô hình phân phối dữ liệu
TerraBuilder

SkylineGlobe Web Package: c
ông cụ xây dựng ứng dụng 3D Web,
dựa trên công nghệ SkylineGlobe Enterprise.

 

Bộ sản phẩm phần mềm đóng gói SkylineGlobe Enterprise Edition


SkylineGlobe Enterprise Edition : phần mềm đóng gói  cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cung cấp giải pháp hoàn hảo mô phỏng 3D.Với SkylineGlobe Enterprise Edition, bạn có tất cả các phần mềm cần thiết để tạo, xem, phân tích, chỉnh sửa và chia sẻ các ứng dụng trong môi trường 3D. Các giải pháp giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép bạn tùy chỉnh giao diện theo yêu cầu, cung cấp các công cụ dễ dàng xây dựng các ứng dụng web 3D dựa trên nền tảng công nghệ SkylineGlobe.

SkylineGlobe Enterprise Edition

TerraBuilder và TerraExplorer Pro có thể hỗ trợ nhập dữ liệu trong một loạt các định dạng dữ liệu, hợp nhất dữ liệu độ phân giải và kích cỡ khác nhau và sau nhúng vào một Project vào một chiếu tham.

Máy chủ TerraGate được tối ưu hóa để xử lý một số lượng lớn người dùng đồng thời, truy cập và hiển thị dữ liệu 3D,  TerraGate cung cấp giải pháp phân phối dữ liệu  hiệu quả chi phí thấp.


SkylineGlobe Enterprise Edition
cung cấp ứng dụng dựa trên web mà từ đó bạn có thể kiểm soát, điều chỉnh và giám sát các yếu tố khác nhau trong môi trường 3D. SkylineGlobe cung cấp công cụ phân tích dữ liệu. Kết nối qua Internet hoặc mạng nội bộ, người dùng có thể cùng nhau hợp tác nghiên cứu 3D. Tùy chỉnh giao diện và chức năng của các ứng dụng web 3D theo nhu cầu của khách hàng.

SkylineGlobe Web (SGWP)
cung cấp  một bộ  ứng dụng web đầy đủ cho phép hiển thị trực quan môi trường 2D và 3D ảo, mà người dùng có thể điều hướng thông qua, xem, phân tích, và chú thích dữ liệu địa lý.  Ứng dụng có thể được tùy chỉnh, từ các lớp dữ liệu bao gồm các công cụ ứng dụng và các lệnh.


Nguồn tin:Theo KH&HTQT tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ