Tin tức

Xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT vùng ven biển Hà Tĩnh 29/04/2016

0
Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh” được triển khai thực hiện sẽ giúp cho tỉnh có cơ sở xây dựng các phương án, các giải pháp trong công tác quản lý cũng như phối hợp tốt hơn với các đơn vị, sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh để bảo vệ, sử dụng hợp lí và phát huy những giá trị của vùng bờ biển.Công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin về tài nguyên, môi trường, kinh tế xã hội đầy đủ, tin cậy, sử dụng thuận tiện, phản ánh toàn diện về hiện trạng môi trường và các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và quy hoạch phát triển của ngành.

Tuy nhiên, hiện nay, Hà Tĩnh chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp nào giúp cho tỉnh và đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh theo dõi, xử lí các loại thông tin cần cho công tác quy hoạch, quản lí và khai thác các tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển. Các dữ liệu và thông tin được lưu trữ rải rác ở nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các bộ, ngành khác nhau ở Trung ương và cũng chưa được xử lí phù hợp cho mục tiêu quản lí vùng bờ biển. Hơn thế nữa, hệ thống cơ sở dữ liệu cũng chưa được phát triển bằng việc sử dụng các công nghệ hiện đại như tin học, hệ thông tin địa lí (GIS)... cho tỉnh Hà Tĩnh.

Trước yêu cầu cấp thiết này, dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh” sẽ đem lại một hệ thống thông tin tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, đồng bộ cả phần mềm (các cơ sở dữ liệu GIS và các phần mềm xử lý thông tin) và đào tạo nhân lực vận hành hệ thống. Đây là một sản phẩm khoa học công nghệ thể hiện rõ nét ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp kiến thức chuyên môn đa ngành vào công tác quản lý, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vùng bờ biển tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ