Tin tức

Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính 04/05/2015

0
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội.
Để hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương xác định kế hoạch đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ và cấp giấy chứng nhận đối với diện tích còn lại.

Đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu khối lượng và kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ, cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương; trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương có khó khăn.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ