Tin tức

Hoàn thiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/10/2018

0
Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung thực hiện trong thời gian tới tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục tổ chức sáng ngày 11/7 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018, bà Phạm Thu Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, Tổng cục đã chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác năm; chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch công tác, tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương xây dựng các quy hoạch sử dụng biển; tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo,công tác quản lý khai thác biển và hải đảo, công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm ở biển…
 
 

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã góp ý và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ công việc. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ cũng trao đổi, đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ các khó khăn trong triển khai nhiệm vụ của Tổng cục, đồng thời bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực biển và hải đảo. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Tổng cục cũng cần tiếp tục rà soát, bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực cán bộ; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ để cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện tốt công tác quản lý của Bộ trong thời gian tới.
 
 

Bà Phạm Thu Hằng, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Thứ trưởng mong rằng, với việc được kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Tổng cục sẽ đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đặc biệt là tập trung xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ của Tổng cục; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền kết quả triển khai Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; chuẩn bị Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47)…

Khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về biển và hải đảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: “Việc tổng kết Chiến lược biển Việt Nam và sơ kết Đề án 47 là các điều kiện quan trọng để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất đổi mới, hoàn thiện các chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như đề xuất các dự án trọng điểm về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Từ đó mới có thể tạo ra đột phá mạnh mẽ trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, giúp Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.”
 
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên và đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi đề nghị các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục cùng nhau chia sẻ, “đồng sức, đồng lòng”, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao; đồng thời, mong muốn Tổng cục tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để công việc của Tổng cục ngày càng hiệu quả.
 
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


Nguồn tin:Theo cổng TTĐT BTNMT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ