Tin tức

Công bố đợt 1 (tháng 7 năm 2013) khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trong phạm vi cả nước 23/08/2013

0
Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ - Đợt 1 (tháng 7 năm 2013).


Công bố Đợt 1 gồm 84 khu vực khoáng sản (thuộc 874 khu vực do Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị) đáp ứng đủ tiêu chí là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; được Chính phủ qui định tại Điều 11, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP  ngày 09 tháng 3 năm 2012, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Trong 84 khu vực khoáng sản đã công bố, có 16 loại khoáng sản (bảng 1), thuộc địa bàn 21 tỉnh (bảng 2).

Bảng 1. Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo loại khoáng sảnBảng 2. Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo tỉnhỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan được sử dụng tài liệu công bố để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.
Nguồn tin:Theo Tổng cục Địa chất Khoáng sản

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ