Tin tức

Hợp tác với Ngân hàng thế giới, thúc đẩy quản lý tài nguyên nước bền vững 09/08/2019

0
Ngày 08/8, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã có buổi tiếp và làm việc với Nhóm Tài nguyên nước 2030 (Nhóm WRG2030) của Ngân hàng thế giới do ông Sayef Tanzeem Qayyum - Trưởng nhóm 2030WRG làm Trưởng đoàn.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Sayef Tanzeem Qayyum - Trưởng nhóm 2030WRG cho biết, Nhóm Tài nguyên nước 2030 là một tổ chức đối tác xã hội dân sự công tư được thành lập trong khuôn khổ Ban nước của Ngân hàng thế giới với mục tiêu hỗ trợ các Chính phủ thúc đẩy hợp tác 3 bên bao gồm: Chính phủ, tư nhân và các tổ chức đối tác khác. Sự hợp tác này sẽ cung cấp một nền tảng đa bên để thúc đẩy các hành động hướng tới tăng cường khả năng thích ứng, quản lý tài nguyên nước và tăng trưởng bền vững .Ông Sayef Tanzeem Qayyum -
Trưởng nhóm 2030WRG/WB phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, tại Việt Nam, Nhóm WRG2030 đã chủ động nghiên cứu và xây dựng 02 báo cáo: “Sử dụng khuôn khổ về kinh tế nước để đánh giá những thách thức của ngành nước” và “Báo cáo về quản trị nước”, trong đó tổng hợp nhiều nội dung, phân tích về tài nguyên nước một cách tổng thể và đưa ra các gợi ý để giải quyết các thách thức về quản lý tài nguyên nước. Các báo cáo cũng chỉ ra một trong những thách thức chính của Việt Nam hiện nay là ô nhiễm nước. Theo đánh giá, nếu Chính phủ không có hành động can thiệp từ bây giờ thì các thiệt hại từ ô nhiễm nước sẽ rất lớn.

Nhóm WRG2030 đề xuất thành lập Nhóm công tác ô nhiễm nước tại Việt Nam, nhóm này sẽ có sự tham gia của các công ty, các tập đoàn, đại diện của các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước để đưa ra các kiến nghị chính sách và xây dựng, đề xuất các dự án phục vụ mục tiêu quản lý tài nguyên nước bền vững.Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân hoan nghênh và trân trọng các kết quả nghiên cứu của Ngân hàng thế giới đã chủ động nghiên cứu và đưa ra các đề xuất để quản lý hiệu quả tài nguyên nước tại Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết và chủ động hoàn thành tốt mục tiêu Thiên niên kỷ trong đó có mục tiêu phát triển bền vững. Với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển nhanh nên việc thu gom, xử lý chất thải nhất là nước thải khu đô thị và khu công nghiệp còn chưa theo kịp sự phát triển. Việc quản lý tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm, Chính phủ đã ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia về lĩnh vực môi trường, trong đó đề xuất một số dự án xử lý nước thải đô thị. Chính phủ Việt Nam chủ trương 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tất cả các đô thị, đặc biệt là các đô thị tại các lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu phải sớm có các nhà máy xử lý nước thải.

Đối với lĩnh vực xử lý nước thải phải đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực quốc gia có hạn, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong được sự hợp tác và hỗ trợ của Ngân hàng thế giới trong lĩnh vực này vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng giao Tổng cục Môi trường làm đầu mối, tích cực phối hợp chặt chẽ với Nhóm WRG2030 và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch và đề xuất các dự án, sớm đưa các nội dung này vào thực hiện./. 

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ