Tin tức

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quy định về phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 13/06/2016

0
Sáng ngày 10/6, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 


Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo; đại diện các đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tư pháp; các Vụ chức năng của Bộ TN&MT, Cục Quản lý tài nguyên nước; Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.
 
 

Ông Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp


Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương “coi tài nguyên nước là tài sản, là nguồn lực quốc gia, cũng đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp và Luật Tài nguyên nước”. Đặc biệt, Điều 65 Luật Tài nguyên nước có những quy định cụ thể liên quan tới “tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”, do vậy người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; về đối tượng áp dụng, cho các cơ quan nhà nước thực hiện công tác tính, thu, quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (bao gồm: khai thác, sử dụng nước để phát điện thương mại; khai thác nước mặt, nước dưới đất, nước biển để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; khai thác nước dưới đất với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên để trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản).

Về nội dung, ngoài những quy định chung, dự thảo quy định cụ thể về mức thu tiền, công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; sản lượng khai thác nước tính tiền cấp quyền khai thác; giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hệ số điều chỉnh; phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trình tự, thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tiếp nhận, tính và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; điều phối tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và kinh phí tổ chức xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 

Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã thảo luận tập trung bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định được nêu trong dự thảo Nghị định liên quan tới chuẩn hóa các thuật ngữ, bảo đảm tính chính xác; thời điểm bắt đầu thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phân loại cụ thể hơn các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quản lý cũng như sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; các biểu mẫu kê khai để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,…
 
 

Ông Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược,
chính sách tài nguyên và môi trường phát biểu ý kiến tại cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường đề nghị cân nhắc, rà soát hoàn thiện và chính xác hóa các giải thích thuật ngữ liên quan; quy định rõ về trình tự, thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước được cấp vào thời điểm trước và sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực thi hành.
 
 

Ông Đinh Nam Thắng,  Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính

Về phương thức thu và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ông Đinh Nam Thắng,  Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính đề nghị rà soát bảo đảm phù hợp với quy định về thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước.|

Đối với giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Công thương cho rằng nên xem xét làm rõ các quy định liên quan đến giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho sản xuất thủy điện.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quan trọng, xác thực của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định; trong đó nhiều ý kiến đã làm rõ và phản ánh khách quan, toàn diện nhiều nội dung, quy định liên quan tới phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Để triển khai hiệu quả các quy định về việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, vừa đảm bảo khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được nguồn nước khai thác, vừa đảm bảo được an sinh xã hội và bổ sung cho một số hoạt động bảo vệ nguồn nước thì việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định là hết sức cần thiết và cấp bách. Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước cần rà soát, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo để chỉnh sửa các nội dung chưa hợp lý; bổ sung, hoàn thiện các nội dung chưa được quy định rõ ràng trong dự thảo Nghị định để nhanh chóng hoàn thiện, gửi lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương trước khi trình Chính phủ phê duyệt, dự kiến vào tháng 11/2016. Đối với các quy định về mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Thứ trưởng yêu cầu Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần phối hợp để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa trên cơ sở bám sát vào phạm vi, đối tượng được áp dụng trong Dự thảo Nghị định.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ