Tin tức

Bộ TN&MT - CTTĐT Chính phủ: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023 06/08/2018

0
Chiều ngày 03/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo chủ trì lễ ký kết.


Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền
về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường với mục tiêu vì sự phát triển bền vững đất nước. Để cụ thể hóa sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí.
 
 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại buổi lễ
 
Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, Bộ Tài nguyên và môi trường xác định Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là kênh thông tin chính thống, quan trọng; góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, vận động người dân, tổ chức thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Vì vậy, để tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa Bộ với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong việc triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường góp phần thực hiện những chỉ đạo của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường trong giai đoạn phát triển mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ký kết và triển khai chương trình truyền thông về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023.

“Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác tuyên truyền giữa hai cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - một cơ quan truyền thông lớn với sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.
 
 

Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ Vi Quang Đạo phát biểu tại buổi lễ
 
Bày tỏ sự nhất trí với Chương trình phối hợp, Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo cho rằng, sự kiện ngày hôm nay thể hiện chương trình hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề cho những hợp tác trong giai đoạn mới.
Tổng giám đốc Vi Quang Đạo khẳng định, với thế mạnh của mình, Cổng Thông tin điện tử  Chính phủ đã tổ chức các buổi đối thoại trực tuyến, tọa đàm, họp báo Chính phủ thường kỳ, cung cấp thông tin chính thống đáp ứng sự quan tâm của dư luận về các vấn đề như: ứng phó với biến đổi khí hậu, những quy định mới về cấp sổ đỏ, khai thác tài nguyên khoáng sản... Bên cạnh đó, sự đồng hành giữa hai cơ quan trong việc tuyên truyền về các sự kiện, chương trình lớn hàng năm như Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo, Ngày nước thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...cũng đã có tác động sâu sắc tới sự thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Qua theo dõi, tổng hợp thông tin từ báo chí, dư luận xã hội liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng đã kịp thời tham mưu, trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Một điểm nhấn nữa là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan trong việc hướng dẫn, giải đáp chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cũng như trong việc triển khai, vận hành hệ thống tiếp nhận, lấy ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo khẳng định, “Với việc ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023, chúng tôi rất mong muốn sự hợp tác, phối hợp giữa hai cơ quan thời gian tới sẽ được đẩy mạnh hơn nữa và mang lại hiệu quả thiết thực hơn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan, do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.
 
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Theo Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử và Chính phủ sẽ phối hợp tuyên truyền 5 nội dung lớn:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm các lĩnh vực: Quản lý đất đai; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; bảo vệ môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám, quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường; các sự kiện lớn mà ngành tài nguyên và môi trường triển khai.

Thứ hai, tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, tham vấn xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; lấy ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng. Xây dựng chuyên mục hướng dẫn, giải đáp kịp thời mối quan tâm của dư luận xã hội về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các sản phẩm thông tin và truyền thông đa phương tiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên Báo điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thứ ba, tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động, chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hình thức tuyên truyền như: tin bài, tọa đàm, đối thoại trực tuyến…
Thứ tư, tuyên truyền các mô hình, các điểm sáng trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, tuyên truyền về công tác cải cách các thủ tục hành chính các lĩnh vực của Bộ tài nguyên và Môi trường.

Để đạt được những mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai thực hiện Quy chế, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền hằng năm và giai đoạn để công tác tuyên truyền, truyền thông về ngành đạt hiệu quả cao, vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.Nguồn tin:Theo cổng TTĐT BTNMT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ